Země a Eionet

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 17.08.2017
Agentura EEA má v současnosti 33 členských zemí a s dalšími 6 zeměmi spolupracuje. Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (síť Eionet) je sítí partnerství mezi agenturou EEA a jednotlivými zeměmi. Za rozvoj sítě a koordinaci její činnosti odpovídá EEA. Agentura přitom úzce spolupracuje s národními kontaktními místy, což jsou většinou národní agentury pro životní prostředí nebo ministerstva životního prostředí. Odpovídají za koordinaci vnitrostátních sítí, jež zahrnují mnoho institucí (celkově přibližně 350).

Členské a spolupracující země

Uvedených

33 členských zemí zahrnuje 28 členských států Evropské unie společně s Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem, Švýcarskem a Tureckem.

Jedná se konkrétně o těchto šest zemí západního Balkánu: Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Černou Horu, Srbsko a na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244/99 také Kosovo. Tato spolupráce je nedílnou součástí sítě Eionet (Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí) a v rámci nástroje předvstupní pomoci je podporována Evropskou unií.

Agentura EEA se věnuje také rozsáhlé mezinárodní spolupráci s jinými zeměmi, než jsou její členské země.

Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (síť Eionet)

Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (síť Eionet) je sítí partnerství mezi agenturou EEA a jejími členskými i spolupracujícími zeměmi. Za rozvoj sítě a koordinaci její činnosti odpovídá EEA. Agentura přitom úzce spolupracuje s národními kontaktními místy, což jsou většinou národní agentury pro životní prostředí nebo ministerstva životního prostředí členských zemí.

Národní kontaktní místa odpovídají za koordinaci sítí národních referenčních středisek. Zajišťuje se tak provázanost asi 1 000 odborníků z více než 350 vnitrostátních institucí a jiných orgánů, které se zabývají informacemi o životním prostředí.

Vedle národních kontaktních míst a národních referenčních středisek spadá nyní do sítě Eionet šest evropských tematických center, která se zabývají těmito tématy: ovzduší a změna klimatu, biologická rozmanitost, dopady změny klimatu, zranitelnost a adaptace, voda, využití půdy a územní informace a analýza a udržitelná spotřeba a výroba.

Další informace:

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100