következő
előző
tételek

Az Eionet

Nyelv megváltoztatása
Lap Utolsó módosítás 2023. 03. 15.
2 min read
Az európai környezeti információs és megfigyelő hálózat (Eionet) az EEA és a tagállamok illetve együttműködő országok közötti partnerségi hálózat. Az Eionet fejlesztése és tevékenységeinek koordinálása az EEA feladata. Ennek érdekében az EEA szorosan együttműködik a nemzeti fókuszpontokkal (NFP-k), jellemzően a nemzeti környezetvédelmi ügynökségekkel, illetve környezetvédelmi minisztériumokkal. A nemzeti fókuszpontok felelősek az igen sok intézményt összefogó nemzeti hálózatok összefogásáért.

A nemzeti fókuszpontok koordinálják a nemzeti referenciaközpontok (NRC-k) hálózatát, amelyekben a nemzeti intézmények és más, a környezeti információkhoz kapcsolódó szervezetek szakértői vesznek részt.

Az 1994-es alapítása óta az Eionet ismert, megbízható, minőségi adatokat, információkat és értékeléseket szolgáltató hálózattá vált Európában.

Az Eionet a következő meghatározó elemeket foglalja magában:

 • Jelentős, többszintű intézményközi együttműködés (nemzeti, regionális, európai uniós, nemzetközi szinten), valamint egy koordináló testület által irányított partnerség a civil társadalommal
 • Egyeztetett közös tartalom — adatok, információk, mutatók, elemzések
 • Megosztott infrastruktúra, szabványok és eszközök.
Eionetconnects2012finalweb-HU

 

Tagállamok és együttműködő országok

Az EEA tevékenységében jelenleg 32 tagország és hat együttműködő ország vesz részt.  A 32 tagország: a 27 európai uniós tagállam, továbbá Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc és Törökország.

A hat nyugat-balkáni ország együttműködő ország: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia és Koszovó[i] . A felsorolt országok együttműködési tevékenységei beépülnek az Eionet hálózatba, amelyeket az Európai Unió finanszíroz az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (Instrument for Pre-Accession Assistance) révén.

Az EEA a saját tagállamain és együttműködő országain túlmutató kiterjedt nemzetközi együttműködési tevékenységet is folytat.

Miután az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból, már nem részese az EEA intézményi hálózatainak és irányításának. Az Egyesült Királyság továbbá nem vesz többé részt üléseken vagy egyéb, az EEA megbízatásához kapcsolódó koordinációs folyamatokban. Főszabály szerint [1] a 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszakot követően az Egyesült Királyságot nem terheli jogi kötelezettség az információk és tanácsok kezelése és biztosítása, valamint az EU környezetvédelmi jogszabályaiból eredő kötelezettségek teljesítésének elősegítése terén. 

 

Az NFP-k és az NRC-k mellett az Eionet jelenleg 7 európai témaközpontot (European Topic Centres).

  GraphCountriesandEIONET-HU

  Bővebb információ:

   

  [1] A „főszabálynak” az átmeneti időszak végéig ki kell terjednie az olyan rendezetlen kérdésekre, amelyek esetében szükség lehet az Egyesült Királyság hozzájárulására.

  Permalinks

  Geographic coverage

  Dokumentumhoz kapcsolódó lépések