Lande og Eionet

Skift sprog
Webside Sidst ændret 23/02 2017
EEA har nu 33 medlemslande og seks samarbejdslande. Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Eionet) er et partnerskabsnet for EEA og disse lande. EEA er ansvarlig for at udvikle nettet og koordinere dets aktiviteter, og arbejder tæt sammen med nationale knudepunkter, typisk nationale miljøstyrelser eller miljøministerier. Disse er ansvarlige for at koordinere nationale netværk med mange institutioner (omkring 350 i alt).

Medlemslande og samarbejdslande

De 33 medlemslande omfatter de 28 EU-medlemsstater og Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Tyrkiet.

De seks Vestbalkanlande er samarbejdslande: Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien samt Kosovo i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/99. Disse samarbejdsaktiviteter er integreret i Eionet og støttes af Den Europæiske Union under Instrumentet til førtiltrædelsesbistand.

EEA er også engageret i udvidet internationalt samarbejde, der rækker ud over dets egne medlemsstater.

EEA member countries
Klik på kortet for at forstørre billedet


Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Eionet)

Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Eionet) er et partnerskabsnet for EEA og dets medlemslande og samarbejdslande. EEA er ansvarlig for at udbygge nettet og koordinere dets aktiviteter, og arbejder tæt sammen med nationale knudepunkter, typisk de nationale miljøstyrelser eller miljøministerier i medlemslandene.

De nationale knudepunkter er ansvarlige for at koordinere netværkene under de nationale referencecentre og samler således omkring 1000 eksperter fra mere end 350 nationale institutioner og andre organer, der beskæftiger sig med miljøoplysninger.

Udover de nationale kontaktpunkter og de nationale referencecentre omfatter Eionet i øjeblikket seks europæiske temacentre (ETC’er) inden for områderne luft og klimaændringer, biodiversitet, virkningerne af klimaændringerne, sårbarhed og tilpasning, vand, arealanvendelse og fysisk planlægning samt bæredygtighed i forbrug og produktion.

Yderligere oplysninger:

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100