Over Eionet

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 13-06-2019
1 min read
Het Europees milieuobservatie- en informatienetwerk (Eionet) is een samenwerkingsverband van het EEA, zijn lidstaten en meewerkende landen. Het EEA is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Eionet en de coördinatie van de activiteiten. Het EEA werkt daarom nauw samen met de nationale focal points (NFP's), die doorgaans bij nationale milieu-agentschappen of ministeries voor milieu zijn ondergebracht. De NFP's coördineren nationale netwerken, waar heel wat instellingen deel van uitmaken.

De NFP's coördineren netwerken van nationale referentiecentra (NRC's), waarin deskundigen van nationale instellingen en andere organen die milieu-informatie verstrekken met elkaar samenwerken.

Sinds Eionet in 1994 van start ging, is het een vertrouwde bron van kwaliteitsvolle gegevens, informatie en beoordelingen voor Europa geworden.

Dit is waar Eionet als concept voor staat:

 • Sterke interinstitutionele samenwerking over verschillende niveaus (nationaal, regionaal, Europees en internationaal) en met het maatschappelijk middenveld makkelijker maken door een entiteit die alles in goede banen leidt
 • Afgesproken gemeenschappelijke informatie: gegevens, indicatoren, analyses
 • Delen van infrastructuur, normen en instrumenten.
Eionetconnects2012finalweb-NL

 

Lidstaten en meewerkende landen

Momenteel zijn 33 landen lid van het EEA en zijn er 6 meewerkende landen. De 33 lidstaten zijn de 28 lidstaten van de Europese Unie met daarbij nog IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije en Zwitserland.

De zes landen in de westelijke Balkan zijn meewerkende landen: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Kosovo [i]. De samenwerking met deze landen is geïntegreerd in Eionet en wordt ondersteund door de Europese Unie in het kader van het instrument voor pretoetredingssteun.

Het EEA werkt ook internationaal samen met andere landen dan de leden en toetredende landen.

EEA member countries


    Klik op de kaart om in te zoomen

Naast de NFP’s en de NRC’s omvat Eionet momenteel 7 Europese thematische centra (ETC's).

  GraphCountriesandEIONET-NL

  Meer weten:

   

   

  Documentacties
  Abonnementen
  Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
  Volg ons