Landen en Eionet

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 23-02-2017
Het EMA heeft nu 33 lidstaten en zes meewerkende landen. Het Eionet (European Environment Information and Observation Network - Europees netwerk voor milieu-informatie en -observatie) is een samenwerkingsverband tussen het EMA en de landen. Het EMA is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het netwerk en het coördineren van de activiteiten ervan. Het EMA werkt hiervoor nauw samen met NFP's (National Focus Points - nationale aanspreekpunten), meestal nationale milieuagentschappen of milieuministeries. Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van nationale netwerken waarbij een groot aantal instituten betrokken is (ongeveer 350 in totaal).

Lidstaten en meewerkende landen

De 33 lidstaten bestaan uit de 28 lidstaten van de Europese Unie samen met IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Turkije.

De  meewerkende landen zijn de zes westelijke Balkanlanden: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Servië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, alsmede Kosovo op grond van Resolutie 1244/99 van de VN-veiligheidsraad. Deze samenwerkingsactiviteiten zijn geïntegreerd in Eionet en worden ondersteund door de Europese Unie in het kader van het instrument voor pretoetredingssteun.

Het EMA richt zich ook op uitgebreide internationale samenwerking met landen die geen lid zijn van het agentschap.

EEA member countries
Klik op de kaart voor een vergrote weergave


Europees netwerk voor milieu-informatie en observatie (Eionet)

Het Eionet (European Environment Information and Observation Network - Europees netwerk voor milieu-informatie en -observatie) is een samenwerkingsverband van het EMA, diens lidstaten en meewerkende landen. Het EMA is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het netwerk en het coördineren van de activiteiten ervan. Het EMA werkt hiervoor nauw samen met de NFP's (National Focal Points - nationale aanspreekpunten), meestal nationale milieuagentschappen of milieuministeries in de lidstaten.

De NFP’s zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de netwerken van de nationale referentiecentra (NRC’s), waarin zo’n 1000 experts zijn samengebracht vanuit 350 nationale instituten en andere instellingen die zich bezighouden met milieu-informatie.

Naast de NFP’s en de NRC’s heeft Eionet nu zes ETC’s (European Topic Centers, Europese thematische centra) op het gebied van lucht en klimaatverandering, biodiversiteit, effecten van klimaatverandering en kwetsbaarheid en aanpassing, water, grondgebruik en ruimtelijke informatie en analyse, en duurzame consumptie en productie.

Meer informatie:

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100