volgende
vorige
items

Wie zijn wij?

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 07-01-2022
1 min read
Het Europees Milieuagentschap (EEA) is een agentschap van de Europese Unie. Het heeft als taak betrouwbare en onafhankelijke informatie over het milieu te verstrekken. Het EEA ijvert voor duurzame ontwikkeling door het milieu in Europa beduidend en meetbaar beter te helpen maken. Het EEA doet dit door op het juiste moment gerichte, relevante en betrouwbare informatie te verstrekken aan beleidsmakers en het grote publiek.

Het Europees milieuobservatie- en informatienetwerk (Eionet) is een samenwerkingsverband van het EEA, zijn lidstaten en meewerkende landen. Binnen Eionet verzamelt het EEA milieu-informatie uit individuele landen, en het spitst zich daarbij toe op het tijdig leveren van nationaal goedgekeurde gegevens van hoge kwaliteit.

Deze kennis wordt op ruime schaal beschikbaar gemaakt op de EEA-website, en vormt de basis voor zowel thematische als geïntegreerde milieubeoordelingen. Deze informatie dient als ondersteuning bij milieubeheersprocessen, beleidsvorming inzake milieu en bij milieubeoordelingen, en ze kan de betrokkenheid van de burger vergroten.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: corporate
Documentacties