Wie wij zijn

Wie wij zijn

15-11-2013

Het Europees Milieuagentschap (EMA) is een agentschap van de Europese Unie. Het is onze taak betrouwbare, objectieve informatie over het milieu te verstrekken. Wij vormen een belangrijke informatiebron voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling, aanname, invoering en evaluatie van milieubeleid, en voor het grote publiek. Het EMA heeft nu 32 lidstaten.

Lees meer

Bestuur

Bestuur

20-05-2008

Het EMA wordt bestuurd door een raad van bestuur en een bureau, met een adviserende functie voor een wetenschappelijk comité. De uitvoerend directeur is aan de raad van bestuur verantwoording schuldig over de implementatie van programma's en de dagelijkse werkzaamheden van het EMA.

Lees meer

Partners van de Europese Unie

Onze informatie helpt beleidsmakers op diverse terreinen om in hun beleids- en besluitvorming rekening te houden met het milieu. Het EMA werkt hiervoor nauw samen met EU-instellingen, namelijk de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Ministerraad. Het EMA werkt ook samen met EU-adviesorganen, waaronder het Comité van de Regio's en het Economisch en Sociaal Comité.

Lees meer

Internationale samenwerking

De meeste milieuproblemen zijn van grensoverschrijdende aard en vele bestrijken zelfs de hele wereld. Een effectieve aanpak ervan is alleen mogelijk door internationale samenwerking.

Lees meer

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100