Σχετικά με τον ΕΟΠ

Αλλαγή γλώσσας
Ποιοι είμαστε

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθήκον μας είναι η παροχή έγκυρης, ανεξάρτητης πληροφόρησης για το περιβάλλον. Ο Οργανισμός αποτελεί την κύρια πηγή πληροφόρησης για όσους συμμετέχουν στην ανάπτυξη, υιοθέτηση, εφαρμογή και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής, και για το ευρύ κοινό. Σήμερα, ο ΕΟΠ αριθμεί 32 χώρες μέλη.

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση

Διοίκηση

20/05/2008

Ο ΕΟΠ διοικείται από διοικητικό συμβούλιο και προεδρείο, με τη συνεργασία Επιστημονικής Επιτροπής με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο για την εφαρμογή των προγραμμάτων και για την καθημερινή λειτουργία του ΕΟΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο σχεδιασμός των πληροφοριών μας έχει ως στόχο να συνδράμει τους φορείς χάραξης πολιτικής σε διάφορους τομείς, έτσι ώστε να διαμορφώνουν περιβαλλοντικά ορθές και συνεπείς πολιτικές και αποφάσεις. Για το λόγο αυτό, ο ΕΟΠ συνεργάζεται στενά με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών. Επίσης ο ΕΟΠ συνεργάζεται με τα συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ, δηλαδή με την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής συνεργασία

Τα περισσότερα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι διασυνοριακής φύσης και πολλά από αυτά επηρεάζουν ολόκληρο τον πλανήτη. Μόνο με διεθνή συνεργασία μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100