Θέσεις εργασίας και ευκαιρίες στον ΕΟΠ

Αλλαγή γλώσσας

Οι κενές θέσεις εργασίας στον ΕΟΠ δημοσιεύονται στα αγγλικά. Εάν θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης στον ΕΟΠ, επισκεφτείτε την αγγλική ιστοσελίδα μας, στην οποία θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με κενές θέσεις εργασίας, τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και τους διάφορους τύπους συμβάσεων.

Σας επισημαίνουμε ότι αυθόρμητες αιτήσεις οι οποίες αποστέλλονται είτε ταχυδρομικώς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν λαμβάνονται υπόψη. Στις αυθόρμητες αιτήσεις δεν θα αποσταλούν απαντήσεις.

Παρακαλείστε να αναφέρεστε μόνο στις ανοικτές θέσεις για τις οποίες οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα εξεταστούν σύμφωνα με τη δημοσιευμένη σχετική διαδικασία.

Ευκαιρίες σύναψης συμβάσεων

Στον ΕΟΠ, η ανάθεση των συμβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες πραγματοποιείται μέσω προσκλήσεων υποβολής προσφορών, προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εάν θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά με τις ευκαιρίες σύναψης συμβάσεων με τον ΕΟΠ, επισκεφτείτε την αγγλική ιστοσελίδα μας.  Οι ευκαιρίες σύναψης συμβάσεων δημοσιεύονται στα αγγλικά.

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα για αυτήν την αναζήτηση.

Ενέργειες Εγγράφων
Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100