Χώρες και Eionet

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 17/08/2017
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) αριθμεί επί του παρόντος 33 χώρες μέλη και έξι συνεργαζόμενες χώρες. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον (ΕΔΠΠΠ/EIONET) είναι ένα δίκτυο εταίρων που αποτελείται από τις χώρες και τον ΕΟΠ. Ο ΕΟΠ είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του δικτύου και το συντονισμό των δραστηριοτήτων του. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με τα εθνικά εστιακά σημεία — συνήθως οι εθνικές υπηρεσίες περιβάλλοντος ή τα υπουργεία περιβάλλοντος — τα οποία είναι αρμόδια για τον συντονισμό των εθνικών δικτύων στα οποία συμμετέχουν πολλοί οργανισμοί (περίπου 350 συνολικά).

Χώρες μέλη και συνεργαζόμενες χώρες

Οι 33 χώρες μέλη περιλαμβάνουν τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Τουρκία.

Συνεργαζόμενες χώρες είναι οι έξι χώρες των δυτικών Βαλκανίων: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία, καθώς και το Κοσσυφοπέδιο βάσει του ψηφίσματος 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Αυτές οι δραστηριότητες συνεργασίας είναι ενσωματωμένες στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον (ΕΔΠΠΠ/EIONET) και υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας.

Ο ΕΟΠ αναπτύσσει επίσης εκτενή διεθνή συνεργασία και με άλλες χώρες, εκτός από αυτές που αποτελούν μέλη του.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον (EIONET)

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον (EIONET) είναι ένα δίκτυο εταίρων που αποτελείται από τον ΕΟΠ, τις χώρες μέλη και τις συνεργαζόμενες χώρες. Ο ΕΟΠ είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του δικτύου και το συντονισμό των δραστηριοτήτων του. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με τα Εθνικά Εστιακά Σημεία (ΕΕΣ), που συνήθως είναι οι εθνικές υπηρεσίες περιβάλλοντος ή τα υπουργεία περιβάλλοντος στις χώρες μέλη.

Τα εθνικά εστιακά σημεία (ΕΕΣ) είναι υπεύθυνα για τον συντονισμό των δικτύων των εθνικών κέντρων αναφοράς (ΕΚΑ), μέσω των οποίων έρχονται σε επαφή περίπου 1000 εμπειρογνώμονες από περισσότερους από 350 εθνικούς οργανισμούς και άλλους φορείς που διαχειρίζονται περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Εκτός από τα ΕΕΣ και τα ΕΚΑ, το EIONET καλύπτει επί του παρόντος έξι ευρωπαϊκά θεματικά κέντρα (ΕΘΚ) στους εξής τομείς: αέρας και μεταβολή του κλίματος, βιοποικιλότητα, επιπτώσεις της μεταβολής του κλίματος, τρωτότητα και προσαρμογή, ύδατα, χρήση γης και χωρικές πληροφορίες, καθώς και ανάλυση και βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή.

Περισσότερες πληροφορίες:

Συναφές περιεχόμενο

Νέα και άρθρα

Related briefings

Σχετικές δημοσιεύσεις

Βλ. επίσης

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100