Σχετικά με το Eionet

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 09/01/2020
1 min read
Tο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον (Eionet) είναι ένα δίκτυο εταίρων που αποτελείται από τον ΕΟΠ, τις χώρες μέλη του και τις συνεργαζόμενες χώρες. Ο ΕΟΠ είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του Eionet και για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός συνεργάζεται στενά με τα Εθνικά Εστιακά Σημεία (ΕΕΣ) τα οποία εδρεύουν συνήθως στις εθνικές υπηρεσίες περιβάλλοντος ή στα υπουργεία περιβάλλοντος των χωρών και είναι αρμόδια για τον συντονισμό των εθνικών δικτύων στα οποία συμμετέχουν πολλοί οργανισμοί.

Τα εθνικά εστιακά σημεία (ΕΕΣ) είναι υπεύθυνα για τον συντονισμό των δικτύων των εθνικών κέντρων αναφοράς (ΕΚΑ), μέσω των οποίων έρχονται σε επαφή εμπειρογνώμονες από εθνικούς οργανισμούς και άλλους φορείς που διαχειρίζονται περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Το Eionet ξεκίνησε τις εργασίες του το 1994 και αποτελεί έναν ευρέως γνωστό και αξιόπιστο φορέα παροχής υψηλής ποιότητας δεδομένων, πληροφοριών και αξιολογήσεων για την Ευρώπη.

Ο σχεδιασμός του βασίζεται στα ακόλουθα καθοριστικά στοιχεία:

 • στενή θεσμική συνεργασία σε διάφορα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό, διεθνές) και ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με την κοινωνία των πολιτών, υποβοηθούμενων από έναν συντονιστικό φορέα
 • κοινό περιεχόμενο, το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας— δεδομένα, πληροφορίες, δείκτες, αναλύσεις
 • Κοινή υποδομή, κοινά πρότυπα και εργαλεία.
Eionetconnects2012finalweb-EL

Χώρες μέλη και συνεργαζόμενες χώρες

Ο ΕΟΠ αριθμεί επί του παρόντος 33 χώρες μέλη και έξι συνεργαζόμενες χώρες Οι 33 χώρες μέλη περιλαμβάνουν τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Τουρκία.

Συνεργαζόμενες χώρες είναι οι έξι χώρες των δυτικών Βαλκανίων: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σερβία καθώς και το Κοσσυφοπέδιο [i] . Οι δραστηριότητες συνεργασίας των εν λόγω χωρών είναι ενσωματωμένες στο Eionet και έχουν τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας.

Ο ΕΟΠ αναπτύσσει επίσης διεθνή συνεργασία και με άλλες χώρες, εκτός των χωρών μελών του και των συνεργαζόμενων χωρών.

EEA member countries


    Κάντε κλικ στον χάρτη για να μεγεθύνετε την προβολή

 

Εκτός από τα ΕΕΣ και τα ΕΚΑ, το EIONET καλύπτει επί του παρόντος έξι ευρωπαϊκά θεματικά κέντρα (ΕΘΚ) στους εξής τομείς:

   

  GraphCountriesandEIONET-EL

  Περισσότερες πληροφορίες:

   

  Συναφές περιεχόμενο

  Νέα και άρθρα

  Related briefings

  Συναφές περιεχόμενο

  Σχετικές δημοσιεύσεις

  Βλ. επίσης

  Ενέργειες Εγγράφων
  Συνδρομές
  Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
  Ακολουθήστε μας