Valstis un Eionet

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 23.02.2017
Pašlaik EVA ir 33 dalībvalstis un sešas sadarbības valstis. Eiropas vides informācijas un novērojumu tīkls (Eionet) ir EVA un valstu partnerības tīkls. EVA ir atbildīga par tīkla attīstību un tā aktivitāšu koordināciju. Lai to veiktu, EVA cieši sadarbojas ar valstu kontaktpunktiem, kas parasti ir valstu vides aģentūras vai vides ministrijas. Tie ir atbildīgi par valstu tīklu koordināciju, kas aptver daudzas aģentūras (kopā ap 350).

Dalībvalstis un sadarbības valstis

Šīs 33 dalībvalstis ietver 28 Eiropas Savienības dalībvalstis kopā ar Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju, Šveici un Turciju.

Sešas Rietumbalkānu valstis ir sadarbības valstis: Bosnija un Hercegovina, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne, Serbija, kā arī Kosova saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 1244./99. Šī sadarbība ir iekļauta Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā Eionet un to atbalsta Eiropas Savienība ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu.

EVA iesaistās plašā starptautiskā sadarbībā arī ar citām valstīm, kas nav tās dalībvalstis.

EEA member countries
Uzklikšķiniet uz kartes, lai to palielinātu


Eiropas vides informācijas un novērojumu tīkls (Eionet)

Eiropas vides informācijas un novērojumu tīkls (Eionet) ir EVA un sadarbības valstu partnerības tīkls. EVA ir atbildīga par tīkla attīstību un tā aktivitāšu koordināciju. Lai to veiktu, EVA cieši sadarbojas ar valstu kontaktpunktiem (NFP), kas parasti ir dalībvalstu vides aģentūras vai vides ministrijas.

Nacionālie kontaktpunkti koordinē nacionālo uzziņas centru (NUC) tīklus, kuros apvienoti aptuveni 1000 eksperti no vairāk nekā 350 valstu iestādēm un citām struktūrām, kuras apstrādā vides informāciju.

Līdz ar nacionālajiem kontaktpunktiem un nacionālajiem uzziņas centriem Eionetpašlaik aptver sešus Eiropas tematiskos centrus (ETC) tādās jomās kā gaisa un klimata izmaiņas, bioloģiskā daudzveidība, klimata izmaiņu ietekme, neaizsargātība un pielāgošanās, ūdeņu un sauszemes izmantošana un telpiskā informācija un analīze, kā arī ilgtspējīgs patēriņš un ražošana.

Papildu informācija:

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100