nākamais
iepriekšējais
temati

Kas mēs esam

Mainīt valodu
Lapa Pēdējās izmaiņas 15.03.2023
2 min read
Eiropas Vides aģentūra (EVA) ir Eiropas Savienības struktūra. Mūsu uzdevums ir sniegt pamatotu, neatkarīgu informāciju par vidi. Mēs esam nozīmīgākais informācijas avots tiem, kas ir iesaistīti vides politikas veidošanā, pieņemšanā, īstenošanā un novērtēšanā, kā arī plašai sabiedrībai.

1990. gadā Eiropas Savienība pieņēma regulu, ar kuru izveidoja EVA. Tā stājās spēkā 1993. gadā, tūlīt pēc lēmuma pieņemšanas par EVA atrašanās vietu Kopenhāgenā. Reāla darbība tika uzsākta 1994. gadā. Ar šo regulu izveidoja arī Eiropas vides informācijas un novērojumu tīklu (Eionet).

EVA mandāts ir:

  • Palīdzēt Kopienai un dalībvalstīm pieņemt pamatotus lēmumus par vides uzlabošanu, vides apsvērumu iekļaušanu ekonomiskajā politikā un virzībai uz ilgtspējību
  • Koordinēt Eiropas vides informācijas un novērojumu tīklu (Eionet)

Pašlaik EVA ir 32 dalībvalstis un sešas sadarbības valstis. Eiropas vides informācijas un novērojumu tīkls (Eionet) ir EVA un valstu partnerības tīkls. EVA ir atbildīga par tīkla attīstību un tā aktivitāšu koordināciju. Lai to veiktu, EVA cieši sadarbojas ar valstu kontaktpunktiem, kas parasti ir valstu vides aģentūras vai vides ministrijas. Tie ir atbildīgi par valstu tīklu koordināciju, kas aptver daudzas aģentūras (kopā ap 350).

Galvenie klienti ir Eiropas Savienības iestādes — Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments, Padome — un mūsu dalībvalstis. Papildus šai Eiropas politikas veidotāju galvenajai grupai, mēs sniedzam pakalpojumus arī citām ES iestādēm, piemēram, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai.

Nozīmīgi mūsu informācijas lietotāji ir darījumu aprindu un akadēmiskās vides pārstāvji, kā arī nevalstiskās organizācijas un pārējā sabiedrība. Mēs cenšamies veidot abpusēju saziņu ar mūsu klientiem, lai pareizi noteiktu, kāda veida informācija viņiem nepieciešama un lai pārliecinātos, ka sniegtā informācija viņiem ir saprotama un noderīga.

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentu darbības