seuraava
edellinen
kohdat

Tietoja Euroopan ympäristökeskuksesta

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 15.03.2023
1 min read
Euroopan ympäristökeskus (EYK) on Euroopan unionin erillisvirasto. Tehtävänämme on tarjota perinpohjaista ja riippumatonta tietoa ympäristöstä. Ympäristökeskus on erittäin tärkeä tiedonlähde sekä ympäristöpolitiikan kehittämiseen, hyväksymiseen, toteuttamiseen ja arviointiin osallistuville että suurelle yleisölle.

Euroopan unioni antoi Euroopan ympäristökeskuksen perustamisesta asetuksen vuonna 1990. Asetus tuli voimaan vuoden 1993 lopulla heti sen jälkeen, kun oli tehty päätös ympäristökeskuksen sijoittamisesta Kööpenhaminaan. Keskus aloitti työnsä varsinaisesti vuonna 1994. Asetuksella perustettiin myös Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkosto Eionet.

Euroopan ympäristökeskuksen tehtävänä on

  • auttaa Euroopan yhteisöä ja keskuksen jäsenvaltioita tekemään valistuneita päätöksiä ympäristön hyväksi, ottamaan ympäristönäkökohdat osaksi talouspolitiikkaa sekä edistämään kestävää kehitystä
  • koordinoida Euroopan ympäristötieto ja -seurantaverkostoa Eionetia.

Euroopan ympäristökeskuksella on nyt 32 jäsenvaltiota ja kuusi yhteistyövaltiota. Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkosto (Eionet) on EYK:n ja valtioiden välinen kumppanuusverkosto. EYK vastaa verkoston kehittämisestä ja sen toimintojen koordinoinnista. Sitä varten EYK tekee tiivistä yhteistyötä kansallisten tietokeskusten kanssa, jotka yleensä ovat kansallisia ympäristövirastoja tai ympäristöministeriöitä. Ne puolestaan koordinoivat kansallisia verkostoja, joihin kuuluu monia laitoksia (yhteensä noin 350).

EYK:n tärkeimpiä asiakkaita ovat Euroopan unionin toimielimet – Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto – sekä keskuksen jäsenvaltiot. Tämän Euroopan unionin poliittisten toimijoiden keskeisen ryhmän lisäksi palvelemme muita EU:n toimielimiä, kuten Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa.

Myös liikeyhteisö, akateeminen maailma, kansalaisjärjestöt ja muut kansalaisyhteiskunnan osat ovat tärkeitä ympäristökeskuksen tietojen käyttäjiä. Yritämme päästä vuorovaikutukseen asiakkaidemme kanssa, jotta voimme yksilöidä oikein heidän tietotarpeensa ja varmistaa, että toimitettu tieto ymmärretään oikein ja otetaan huomioon.

Permalinks

Geographic coverage

tallenna toimenpiteet