următorul
anteriorul
articole

Cine suntem

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2023-03-15
2 min read
Agenţia Europeană de Mediu (AEM) este o agenţie a Uniunii Europene. Sarcina noastră este de a furniza informaţii independente şi sigure despre mediu. Suntem sursa majoră de informare pentru cei implicaţi în dezvoltarea, adoptarea, implementarea şi evaluarea strategiei de mediu, precum şi pentru public.

Regulamentul de instituire a AEM a fost adoptat de către Uniunea Europeană în 1990. Acesta a fost pus în aplicare la sfârşitul anului 1993, imediat după ce s-a hotărât stabilirea sediului AEM la Copenhaga. Activitatea a început efectiv în 1994. Regulamentul a instituit şi Reţeaua europeană de informare şi observare pentru mediu (Eionet).

Mandatul AEM este:

  • Sprijinirea Comunităţii şi a statelor membre în vederea adoptării unor decizii informate în legătură cu îmbunătăţirea mediului, integrarea consideraţiilor de mediu în politicile economice şi orientarea spre dezvoltarea durabilă
  • Coordonarea Reţelei europene de informare şi observare pentru mediu (Eionet)

În prezent, AEM cuprinde 32 de ţări membre şi şase ţări cooperante. Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (Eionet) este o reţea de parteneriat între AEM şi ţările aderente. AEM este responsabilă pentru dezvoltarea reţelei şi coordonarea activităţilor acesteia. În acest sens, AEM colaborează strâns cu punctele focale naţionale, de regulă cu agenţiile naţionale de mediu sau cu ministere ale mediului. Acestea sunt responsabile de coordonarea reţelelor naţionale care implică multe instituţii (în jur de 350 în total).

Clienţii principali sunt instituţiile Uniunii Europene, Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul - şi statele noastre membre. Pe lângă acest grup central de actori politici europeni, oferim servicii şi altor instituţii ale UE, precum Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor.

Comunitatea de afaceri, instituţiile de învăţământ, organizaţiile neguvernamentale şi alte organizaţii ale societăţii civile sunt, de asemenea, utilizatori importanţi ai informaţiilor oferite de către agenţie. Agenţia încearcă să realizeze o comunicare în două direcţii cu clienţii săi în vederea identificării corecte a nevoilor de informare şi a asigurării că informaţiile oferite sunt înţelese şi preluate de către aceştia.

Permalinks

Geographic coverage

Acţiuni asupra documentului