Ţările şi Reţeaua Eionet

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2017-08-17
În prezent, AEM cuprinde 33 de ţări membre şi şase ţări cooperante. Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (Eionet) este o reţea de parteneriat între AEM şi ţările aderente. AEM este responsabilă pentru dezvoltarea reţelei şi coordonarea activităţilor acesteia. În acest sens, AEM colaborează strâns cu punctele focale naţionale, de regulă cu agenţiile naţionale de mediu sau cu ministere ale mediului. Acestea sunt responsabile de coordonarea reţelelor naţionale care implică multe instituţii (în jur de 350 în total).

Ţări membre şi cooperante

Cele 33 de ţări membre cuprind 28 de state membre ale Uniunii Europene alături de Irlanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveţia şi Turcia.

Cele şase ţări din Balcanii de Vest sunt ţări partenere: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia şi Kosovo, în temeiul Rezoluţiei 1244/99 a Consiliului de Securitate al ONU. Aceste activităţi de cooperare sunt integrate în Eionet şi sunt sprijinite de Uniunea Europeană în cadrul Instrumentului de asistenţă pentru preaderare.

AEM desfăşoară, de asemenea, activităţi intense de cooperare internaţională în afara ţărilor sale membre.

Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (Eionet)

Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (Eionet) este o reţea de parteneriat între AEM şi ţările membre şi cooperante ale acesteia. AEM este responsabilă de dezvoltarea reţelei şi coordonarea activităţilor acesteia. În acest sens, AEM colaborează strâns cu punctele focale naţionale (PFN), de regulă agenţii naţionale de mediu sau ministere ale mediului din ţările membre.

Punctele focale naţionale (PFN) sunt responsabile pentru coordonarea reţelelor de centre naţionale de referinţă (CNR), reunind aproximativ 1 000 de experţi din peste 350 de instituţii naţionale şi alte organisme care gestionează informaţii din domeniul mediului.

În afara PFN şi CNR, Eionet cuprinde în prezent şase centre tematice europene (CTE) în următoarele domenii: aerul şi schimbările climatice, biodiversitatea, impactul schimbărilor climatice, vulnerabilitatea şi adaptarea, apa, utilizarea solului şi informaţiile şi analiza spaţială, consumul şi producţia durabilă.

Mai multe informaţii:

Abonamente
Înscriere pentru a primi rapoartele noastre (pe hârtie şi/sau în format electronic) şi buletinul nostru informativ electronic trimestrial
Urmăriți-ne
 
 
 
 
 
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100