következő
előző
tételek

Az EEA-ról

Nyelv megváltoztatása
Lap Utolsó módosítás 2023. 03. 15.
2 min read
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) az Európai Unió ügynöksége. Feladatunk megbízható, független tájékoztatást adni a környezetről. Jelentős információforrásként szolgálunk a környezetvédelmi szakpolitika kidolgozásában, elfogadásában, végrehajtásában és kiértékelésében érintett felek, ezzel együtt a nagyközönség számára is.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló rendeletet az Európai Unió 1990-ben fogadta el. A rendelet 1993 végén lépett hatályba, majd közvetlenül ezt követően elfogadták az EEA Koppenhágában való elhelyezéséről szóló határozatot. A komoly munka 1994-ben vette kezdetét. A rendelet előírta az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózat (Eionet) létrehozását is.

Az EEA megbízása a következőkre terjed ki:

  • A Közösségnek és a tagországoknak nyújtott segítség, hogy a környezet javításáról, a környezetvédelmi szempontoknak a gazdasági szakpolitikába való integrálásáról, valamint a fenntarthatóság felé való haladásról kellő tájékozottság, mellett megalapozottan hozhassanak döntéseket
  • Az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózat (Eionet) koordinálása.

Az EEA jelenleg 32 tagországot és hat együttműködő országot számlál. Az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózat (Eionet) az EEA és az országok közötti partnerségi hálózat. A hálózat fejlesztéséért, az abban végzett tevékenységek összefogásáért az EEA felel. Ennek érdekében az EEA szorosan együtt dolgozik a nemzeti fókuszpontokkal, jellemzően a nemzeti környezetvédelmi ügynökségekkel, illetve környezetvédelmi minisztériumokkal. Ezek felelősek az igen sok (összesen mintegy 350) intézményt összefogó nemzeti hálózatok összefogásáért.

Jelentősebb ügyfeleink az Európai Unió intézményei – az Európai Bizottság, az Európai Parlament, a Tanács – és a tagállamok. Az európai politikai szereplők ezen központi csoportja mellett szolgálatára vagyunk az EU más olyan intézményeinek is, mint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága.

Az üzleti közösség, az akadémiák, a nem kormányzati szervezetek és a civil társadalom más szereplői ugyancsak fontos felhasználói az általunk nyújtott információnak. Ügyfeleinkkel igyekszünk kétirányú kommunikációt kiépíteni, így lehetővé tenni információs igényeik pontos azonosítását, valamint gondoskodni arról, hogy a myújtott információkat megértsék és álkalmazzák.

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentumhoz kapcsolódó lépések