következő
előző
tételek

Irányítás

Nyelv megváltoztatása
Lap Utolsó módosítás 2023. 03. 17.
2 min read
Az EEA-t az igazgatótanács és elnökség irányítja, akik mellett tanácsadói minőségben a tudományos bizottság működik. Az ügyvezető igazgató a programok végrehajtásáért és az EEA mindennapos működtetéséért felel az igazgatótanáccsal szemben.

A következő öt évre vonatkozó terveink ismertetése érdekében Többéves munkaprogramot dolgoztunk ki. A program a mai és jövőbeni információs igényekről szól, középpontjában pedig az összegyűjtött környezeti információ szélesebb körben való felhasználása áll. A programot kiegészítik az Éves munkaprogramok és a Kommunikációs keretrendszer. Éves jelentéseinkben az adott évben elvégzett munkát részletezzük.

EEA governanceIgazgatótanács

Az EEA igazgatótanácsa minden tagország egy, a Bizottságnak két képviselőjéből, és az Európai Parlament által kinevezett két tudományos személyiségből áll. Az igazgatótanács feladatai a többéves, illetve éves munkaprogramok és az éves jelentések elfogadása, az ügyvezető igazgató kijelölése, valamint a Tudományos Bizottság tagjainak kinevezése.

Elnökség

Az elnökség az elnökből, legfeljebb öt alelnökből, a Bizottság egy képviselőjéből és az Európai Parlament által kinevezett képviselőből áll. Az igazgatótanács ülései között eltelő időszakokban az elnökség jogosult az Ügynökség hatékony működéséhez szükséges végrehajtási határozatok meghozatalára.

Ügyvezető Igazgató

Az ügyvezető igazgató a programok végrehajtásáért és az EEA mindennapos működtetéséért felel az igazgatótanáccsal szemben.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója 2013. június 1-je óta Hans Bruyninckx. 1964-ben született a belgiumi Schotenben. Dr. Bruyninckx nemzetközi kapcsolatok szakirányú politikatudományi tanulmányokat folytatott az Antwerpeni Egyetemen és a Leuveni Katolikus Egyetemen. A Leuveni Katolikus Egyetemen részt vett egy fejlesztési tanulmányokkal kapcsolatos programban.

Bővebben

Felsővezetői csoport

A felsővezetői csoport az ügyvezető igazgatóból, a főtanácsadóból és a programvezetőkből áll, és az EEA mindennapi tevékenységeinek irányítása céljából rendszeresen ülésezik.

A nyilvánossággal való kapcsolattartás során az ügynökség összes munkatársának be kell tartania „A helyes hivatali magatartás kódexét”, amelyet Az összeférhetetlenség kezelésével és megelőzésével kapcsolatos szabályozás és a Csalás elleni stratégia egészítenek ki.

Bővebben

Tudományos bizottság

A tudományos bizottság az igazgatótanács és az ügyvezető igazgató mellett tölt be tanácsadói szerepet. Három fő feladata van:

  • Az EEA többéves és éves munkaprogramjairól véleményt alkotni,
  • Az ügyvezető igazgatónak az Ügynökség tudományos munkatársi állásainak betöltése céljából véleményt adni,
  • Az Ügynökség tevékenységét érintő, az igazgatótanács vagy az ügyvezető igazgató által előterjesztett bármely tudományos kérdésben tanácsot és/vagy véleményt adni.

Bővebben

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentumhoz kapcsolódó lépések