dalje
prethodno
stavke

Upravljanje

Promijenite jezik
Page Zadnja izmjena 2023-03-17
2 min read
Europskom agencijom za okoliš (EEA) upravljaju Upravni odbor i Predsjedništvo, a njezin Znanstveni odbor ima savjetodavnu ulogu. Izvršni direktor odgovoran je Upravnom odboru za provedbu programa te za svakodnevno vođenje EEA-e.

Donijeli smo Višegodišnji plan rada u kojem smo predstavili svoje planove za sljedeće petogodišnje razdoblje. Plan je usmjeren na postojeće potrebe za informacijama, kao i one koje će se pojaviti u budućnosti, a težište je na mnogo široj uporabi informacija o okolišu koje se prikupljaju. Plan se nadopunjuje i detaljno razrađuje u godišnjim planovima rada i Komunikacijskom okviru. U našim godišnjim izvješćima opisujemo aktivnosti provedene tijekom izvještajnih godina.

Upravni odbor

EEA-ov Upravni odbor čine po jedan predstavnik svake države članice, dva predstavnika Komisije i dva znanstvena stručnjaka koje je odredio Europski parlament. Upravni odbor, među ostalim zadaćama, donosi višegodišnji program rada, godišnje programe rada i godišnja izvješća te imenuje izvršnog direktora i članove Znanstvenog odbora.

Predsjedništvo

Predsjedništvo se sastoji od predsjednika, najviše petorice potpredsjednika, jednog predstavnika Komisije i jednog člana kojeg je odredio Europski parlament. Predsjedništvo ima pravo donositi izvršne odluke koje su nužne za djelotvoran rad Agencije u razdoblju između sastanaka Upravnog odbora.

Izvršni direktor

Izvršni direktor odgovoran je Upravnom odboru za provedbu programa te za svakodnevno vođenje EEA-a.

Od 1. lipnja 2013. funkciju izvršnog direktora Europske agencije za okoliš obnaša Hans Bruyninckx. Rođen je 1964. u Schotenu, u Belgiji. Dr. Bruyninckx završio je dodiplomski i diplomski studij političkih znanosti, smjer međunarodnih odnosa, na Sveučilištu u Antwerpenu i Katoličkom sveučilištu u Leuvenu (Katholieke Universiteit Leuven). Završio je i dodatni program razvojnih znanosti na Katoličkom sveučilištu u Louvainu (Université Catholique de Louvain). 

Saznajte više

Visoki upravljački tim

Visoki upravljački tim čine izvršni direktor, viši savjetnik i voditelji programa, koji se redovito sastaju i upravljaju svakodnevnim aktivnostima Agencije. 

Pročitajte više

Znanstveni odbor

Znanstveni odbor savjetuje Upravni odbor i izvršnog direktora. Ima tri glavne zadaće:

  • Dostaviti mišljenje o višegodišnjim i godišnjim programima rada EEA-e;
  • Dostaviti mišljenje izvršnom direktoru za potrebe zapošljavanja Agencijinog znanstvenog osoblja;
  • Osigurati savjet i/ili mišljenje o svakom znanstvenom pitanju u vezi s Agencijinim djelatnostima koje Upravni odbor ili izvršni direktor mogu prihvatiti.

Pročitajte više

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Filed under:
Filed under: governance
Radnje vezane za dokument