li jmiss
preċedenti
punti

Governanza

Biddel il-lingwa
Page Mibdul l-aħħar 17 Mar 2023
2 min read
L-EEA hija ggvernata b'Bord u Bureau ta' Tmexxija, b'Kumitat Xjentifiku b'kapaċità li jagħti l-pariri. Id-Direttur Eżekuttiv huwa responsabbli lejn il-bord tat-tmexxija għall-implimentazzjoni tal-programmi u għat-tmexxija ta' kuljum tal-EEA.

Biex tindika l-pjanijiet tiegħek għall-ħames snin li ġejjin ħejjejna l-Programm Pluriennali ta' Ħidma tagħna. Dan il-programm huwa msejjes fuq il-ħtiġijiet ta' informazzjoni tal-lum u ta' għada, b'enfasi ġenerali fuq użu usa' ta’ l-informazzjoni ambjentali li qed tinġabar. Dan il-programm huwa kkumplimentat u enumerat mill-Programmi annwali ta' ħidma  u l-Qafas ta' Komunikazzjoni. Fir-Rapporti annwali tagħna niddeskrivu x-xogħol li sar fis-snin rispettivi.

EEA governanceIl-Bord ta' Tmexxija

Il-Bord ta' Tmexxija tal-EEA jikkonsisti f'rappreżentant minn kull pajjiż membru, żewġ rappreżentanti tal-Kummissjoni u żewġ personalitajiet xjentifiċi innominati mill-Parlament Ewropew. Fost il-kompiti tiegħu, il-Bord ta' Tmexxija jadotta l-programm ta' ħidma multi-annwali, il-programmi ta' ħidma annwali u r-rapporti annwali, japponta d-Direttur Eżekuttiv u jinnomina l-membri tal-kumitat xjentifiku. 

Bureau

Il-Bureau huwa kompost mill-President, sa ħames viċi-presidenti, rappreżentant wieħed tal-Kummissjoni u wieħed mill-membri nnominati mill-Parlament Ewropew. Il-Bureau huwa ntitolat jieħu deċiżjonijiet eżekuttivi, neċessarji għall-operazzjoni effettiva tal-Aġenzija bejn il-laqgħat tal-Bord ta' Tmexxija.

Id-Direttur Eżekuttiv

Id-Direttur Eżekuttiv huwa responsabbli lejn il-bord tat-tmexxija għall-implimentazzjoni tal-programmi u għat-tmexxija ta' kuljum tal-EEA.

Hans Bruyninckx huwa d-Direttur Eżekuttiv ta’ l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, u nħatar fl-1 ta' Ġunju 2013. Twieled f'Schoten, il-Belġju fl-1964. Dr Bruyninckx studja l-ewwel lawrja u l-Masters fix-xjenza politika u speċjalizza fir-relazzjonijiet internazzjonali fl-Università ta' Antwerp u l-Università Kattolika ta' Louvain. Għamel ukoll programm addizzjonali fl-istudji ta’ l-iżvilupp fl-Università Kattolika ta' Louvain.

Aqra aktar

Tim Superjuri ta' Amministrazzjoni

It-Tim Superjuri ta' Amministrazzjoni jikkonsisti mid-Direttur Eżekuttiv, Konsulent Anzjan u Kapijiet tal-Programm u jiltaqa' regolarment biex jamministra l-attivitajiet ta' kuljum ta’ l-EEA.

Il-membri kollha tal-persunal tal-aġenzija jridu jirrispettaw il-"il-Kodiċi ta’ l-Imġiba Amministrattiva Tajba ” fir-relazzjoni tagħhom mal-pubbliku. Dan huwa kkumplimentat b'Politika għall-amministrazzjoni u l-prevenzjoni ta' kunflitti ta' interess u Strateġija ta' kontra l-frodi.

Aqra aktar

Il-Kumitat Xjentifiku

Il-Kumitat Xjentifiku jagħti pariri lill-Bord ta' Tmexxija u lid-Direttur Eżekuttiv.  Dan għandu tliet kompiti ewlenin:

  • Li jagħti opinjoni dwar il-programmi ta' ħidma multi-annwali u annwali tal-EEA;
  • Li jagħti opinjoni lid-Direttur Eżekuttiv għall-fini ta' reklutaġġ tal-impjegati xjentifiċi tal-Aġenzija;
  • Li jagħti parir u/jew opinjoni dwar kull materja xjentifika li tikkonċerna l-attività tal-Aġenzija, li l-bord ta' tmexxija jew id-Direttur Eżekuttiv jkunu għaddewlu.

Aqra aktar

Permalinks

Geographic coverage

Dokument ta’ Azzjonijiet