Min aħna

Min aħna

15 Nov 2013

L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) hija aġenzija tal-Unjoni Ewropea. Xogħolna hu li nipprovdu informazzjoni tajba u indipendenti dwar l-ambjent. Aħna sors ewlieni ta' informazzjoni għal dawk involuti fl-iżvilupp, l-adozzjoni, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni ta' politika ambjentali, kif ukoll għall-pubbliku in ġenerali. Fil-preżent l-EEA għandha 32 pajjiż membru.

Aqra iktar

X'nagħmlu

X'nagħmlu

15 Nov 2013

Aqra iktar

Governanza

Governanza

20 May 2008

L-EEA hija ggvernata b'Bord u Bureau ta' Tmexxija, b'Kumitat Xjentifiku b'kapaċità li jagħti l-pariri. Id-Direttur Eżekuttiv huwa responsabbli lejn il-bord tat-tmexxija għall-implimentazzjoni tal-programmi u għat-tmexxija ta' kuljum tal-EEA.

Aqra iktar

Imsieħba tal-Unjoni Eworpea

L-informazzjoni tagħna hija ddisinjata biex tgħin lil min ifassal il-politika sabiex jagħmel politiki u deċiżjonijiet li huma ta' ġid għall-ambjent u konsistenti. Sabiex tinkiseb din, l-EEA taħdem mill-qrib mal-Istituzzjonijiet tal-UE, jiġifieri l-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri. L-EEA tikkopera wkoll mal-korpi konsultattivi tal-UE, jiġifieri l-Kumitat tar-Reġjuni u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, u aġenziji Ewropej oħra.

Aqra iktar

Kooperazzjoni internazzjonali

Ħafna kwistjonijiet ambjentali huma ta’ natura transkonfinali u ħafna għandhom ambitu globali. Dawn jistgħu jiġu indirizzati b'mod effettiv biss permezz ta’ kooperazzjoni internazzjonali.

Aqra iktar

Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
 
 
 
 
 
Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenħagen K
id-Danimarka
Telefown: +45 3336 7100