nästa
föregående
poster

Om oss

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2022-01-07
1 min read
Europeiska miljöbyrån (EEA) är en EU-byrå vars uppgift är att tillhandahålla god och oberoende information om miljön. Miljöbyrån har som mål att stödja hållbar utveckling och att bidra till en betydande och mätbar förbättring av Europas miljö genom att i god tid ge beslutsfattarna och allmänheten målinriktad, relevant och tillförlitlig information.

Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet) är ett partnerskapsnätverk för miljöbyrån och dess medlems- och samarbetsländer. Genom Eionet sammanställer miljöbyrån miljöinformation från enskilda länder och koncentrerar sig på att i god tid tillhandahålla nationellt validerade data av hög kvalitet.

Denna kunskap görs tillgänglig för en bred publik via miljöbyråns webbplats och utgör grunden för både tematiska och integrerade miljöbedömningar. Denna information syftar till att stödja miljöstyrningsprocesser, beslutsfattande och bedömning på miljöområdet samt allmänhetens delaktighet.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Insorterad under
Insorterad under corporate
Dokumentåtgärder