Vilka vi är

Vilka vi är

2013-11-15

Europeiska miljöbyrån (EEA) är en byrå inom Europeiska unionen. Vår uppgift är att tillhandahålla tillförlitlig och oberoende miljöinformation. Vi är en viktig informationskälla för dem som arbetar med att utveckla, anta, genomföra och utvärdera miljöpolitik, och också för allmänheten. Miljöbyrån har för närvarande 32 medlemsländer.

Läs mer

Styrning

Styrning

2008-05-20

Miljöbyrån leds av en styrelse och ett utskott, med en vetenskaplig kommitté med rådgivande funktion. Den verkställande direktören ansvarar inför styrelsen för genomförandet av programmen och för miljöbyråns löpande verksamhet.

Läs mer

Om Eionet

Om Eionet

2017-09-13

Läs mer

Partner i Europeiska unionen

Avsikten med vår information är att hjälpa beslutsfattare på olika områden att anta miljömässigt sunda och konsekventa strategier och beslut. För att lyckas med detta har miljöbyrån ett nära samarbete med EU:s institutioner, dvs. Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet. Miljöbyrån samarbetar också med EU:s rådgivande organ, dvs. Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och andra europeiska organ.

Läs mer

Internationellt samarbete

De flesta miljöfrågor är av gränsöverskridande natur och många är världsomfattande. De kan hanteras effektivt endast genom ett internationellt samarbete.

Läs mer

Dokument

Dokument

2011-11-18

Läs mer

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100