Om oss

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2018-09-03
1 min read
Europeiska miljöbyrån (EEA) är en EU-byrå vars uppgift är att tillhandahålla god och oberoende information om miljön. Miljöbyrån har som mål att stödja hållbar utveckling och att bidra till en betydande och mätbar förbättring av Europas miljö genom att i god tid ge beslutsfattarna och allmänheten målinriktad, relevant och tillförlitlig information.

Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet) är ett partnerskapsnätverk för miljöbyrån och dess medlems- och samarbetsländer. Genom Eionet sammanställer miljöbyrån miljöinformation från enskilda länder och koncentrerar sig på att i god tid tillhandahålla nationellt validerade data av hög kvalitet.

Denna kunskap görs tillgänglig för en bred publik via miljöbyråns webbplats och utgör grunden för både tematiska och integrerade miljöbedömningar. Denna information syftar till att stödja miljöstyrningsprocesser, beslutsfattande och bedömning på miljöområdet samt allmänhetens delaktighet.

Temporal coverage

Dokumentåtgärder
Insorterad under
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100