Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

2013-11-15

Europejska Agencja Środowiska (EEA) to jedna z agencji Unii Europejskiej. Naszym zadaniem jest dostarczanie rzetelnych i obiektywnych informacji dotyczących ochrony środowiska. Jesteśmy głównym źródłem informacji dla podmiotów związanych z opracowywaniem, przyjmowaniem, wdrażaniem i ocenianiem polityki ochrony środowiska oraz dla opinii publicznej. Obecnie Agencja zrzesza 32 kraje członkowskie.

Czytaj więcej

Zarządzanie

Zarządzanie

2008-05-20

Europejską Agencją Środowiska kieruje zarząd i jego biuro z pomocą komitetu naukowego jako ciała doradczego. Dyrektor wykonawczy odpowiada przed zarządem za wdrażanie programów oraz codzienne funkcjonowanie Agencji.

Czytaj więcej

Partnerzy Unii Europejskiej

Dostarczane przez nas informacje mają wspomagać decydentów politycznych z różnych dziedzin w opracowywaniu właściwej polityki z punktu widzenia ekologii i podejmowaniu odpowiednich decyzji. W tym celu Europejska Agencja Środowiska ściśle współpracuje z instytucjami UE, tj. Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą Ministrów. Agencja współpracuje także z organami doradczymi UE, tj. Komitetem Regionów i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz pozostałymi agencjami europejskimi.

Czytaj więcej

Współpraca międzynarodowa

Większość problemów środowiskowych ma charakter transgraniczny, a wiele ma zasięg ogólnoświatowy. Można się nimi skutecznie zajmować jedynie w ramach współpracy międzynarodowej.

Czytaj więcej

Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100