Kdo smo

Kdo smo

15.11.2013

Evropska agencija za okolje (EEA) je agencija Evropske unije. Naša naloga je zagotavljati zanesljive in neodvisne informacije o okolju. Smo pomemben vir informacij za vse, ki se ukvarjajo z razvojem, sprejemanjem, izvajanjem in ocenjevanjem okoljske politike, in za državljane. Agencija EEA ima trenutno 32 držav članic.

Preberite več

Vodstvo

Vodstvo

20.05.2008

Agencijo EEA vodita upravni odbor in urad, svetuje pa jima znanstveni odbor. Izvršni direktor je odgovoren upravnemu odboru glede izvajanja programov in tekočega vodenja agencije EEA.

Preberite več

Partnerji iz Evropske unije

Naše informacije so zasnovane tako, da oblikovalcem politik z različnih področij pomagajo sprejemati za okolje neškodljive in dosledne politike in odločitve. Agencija EEA v ta namen tesno sodeluje z ustanovami EU, tj. Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom ministrov. Agencija EEA sodeluje tudi s svetovalnimi organi EU, tj. Odborom regij, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in drugimi evropskimi agencijami.

Preberite več

Mednarodno sodelovanje

Večina okoljskih problematik je čezmejnih, številne pa so globalne. Učinkovito jih je mogoče obravnavati samo z mednarodnim sodelovanjem.

Preberite več

Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100