O nas

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 18.07.2019
1 min read
Evropska agencija za okolje (EEA) je agencija Evropske unije, katere naloga je zagotoviti zanesljive neodvisne informacije o okolju. Njen cilj je spodbujati trajnostni razvoj ter pomagati pri doseganju vidnih in merljivih izboljšav v okolju v Evropi tako, da oblikovalcem politike in javnosti dajejo pravočasne, ciljno usmerjene, ustrezne in zanesljive informacije.

Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje (Eionet) je partnersko omrežje agencije EEA ter njenih držav članic in sodelujočih držav. Agencija EEA prek omrežja Eionet združuje okoljske informacije iz posameznih držav, pri čemer je osredotočena na pravočasno zagotavljanje nacionalno potrjenih podatkov visoke kakovosti.

Znanje, ki izhaja iz tega,  je na razpolago prek spletišča agencije EEA in služi kot osnova za tematske in celostne  okoljske analize in ocene. Te informacije so namenjene podpori procesom upravljanja z okoljem, okoljski politiki, pripravi okoljskih ocen kot tudi za javnost.

Temporal coverage

Akcije dokumenta
shranjeno pod:
Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas