Hvem er vi

Hvem er vi

15.11.2013

Det europeiske miljøbyrået (EEA) er et av Den europeiske unions såkalte byråer. Vår oppgave er å levere pålitelig, uavhengig informasjon om miljøet. Miljøbyrået er en viktig informasjonskilde for alle som er med på å utforme, vedta, iverksette og evaluere miljøpolitikk, samt for allmennheten. For tiden har byrået 32 medlemsland.

Les mer

Styring og ledelse

Styring og ledelse

20.05.2008

Miljøbyrået ledes av et styre og et arbeidsutvalg, med en vitenskapelig komité i en rådgivende funksjon. Administrerende direktør skal rapportere til styret om gjennomføringen av programmene og den daglige driften av byrået.

Les mer

Om Eionet

Om Eionet

13.09.2017

Les mer

Den europeiske unions samarbeidspartnere

Miljøbyråets informasjon er utarbeidet for å bistå beslutningstakere på ulike områder med å iverksette politiske tiltak og fatte beslutninger som er miljømessig forsvarlige og konsekvente. For å oppnå dette samarbeider EEA tett med EU-institusjoner, dvs. Europakommisjonen, Europaparlamentet og Ministerrådet. EEA samarbeider også med rådgivende organer i EU, som Regionkomiteen og EUs økonomiske og sosiale komité, i tillegg til andre EU-byråer.

Les mer

Internasjonalt samarbeid

De fleste miljøspørsmål er av grenseoverskridende karakter, og mange har et globalt omfang. De kan kun adresseres effektivt gjennom internasjonalt samarbeid.

Les mer

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100