Ledige stillinger ved EEA utannonseres kun på engelsk. Vennligst sjekk vårt engelske nettsted hvis du er interessert i å få informasjon om jobbmuligheter ved EEA. Der vil du finne informasjon om ledige stillinger, søknadsprosedyrer og de ulike typene av ansettelseskontrakter.

Vær oppmerksom på at vi ikke er i stand til å vurdere eventuelle uoppfordrede søknader som vi måtte motta via post eller e-post. Slike uoppfordrede søknader besvares ikke.

Vennligst referer til ledige stillinger, for hvilke mottatte søknader vil bli tatt i betraktning i samsvar med den publiserte søknadsprosedyre.

Kontraktsmuligheter hos EEA

EEAs kjøp av varer of tjenester skjer gjennom utlysning av anbud, annonsering etter forslag og annonsering etter uttrykk for interesse. Vennligst sjekk vårt engelske nettsted hvis du er interessert i å få informasjon om kontraktsmuligheter hos EEA. Kontraktsmuligheter blir kun annonsert på vårt engelske nettsted.

Det er ingen resultater for dette søket.

Dokumenter handlinger
Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100