Land og Eionet

Endre språk
Side Sist endret 23.02.2017
I dag har EEA 33 medlemsland og seks samarbeidsland. Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet) er et samarbeidsnett mellom EEA og de ulike landene. EEA har ansvaret for å utvikle nettet og samordne aktivitetene som foregår i nettet. For å klare dette har EEA et nært samarbeid med de nasjonale knutepunktene, som typisk er nasjonale organer på miljøområdet eller miljøverndepartementer. De nasjonale knutepunktene har ansvaret for å samordne de nasjonale nettene, som består av mange institusjoner (til sammen om lag 350).

Medlems- og samarbeidsland

De 33 medlemslandene omfatter de 28 medlemsstatene i Den europeiske union sammen med Island, Liechtenstein, Norge, Sveits og Tyrkia.

De seks statene på Vest-Balkan er samarbeidsland: Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Montenegro og Serbia samt Kosovo i henhold til resolusjon 1244/99 i FN’s sikkerhetsråd. Disse samarbeidsaktivitetene er integrert i Eionet og støttet av Den Europeiske Union gjennom støtteordningen for tiltredelseland.

EEA er også engasjert i et omfattende internasjonalt samarbeid som går utover byråets egne medlemsland.

EEA member countries
Klikk på kartet for å forstørre visningen


Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet)

Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet) er et samarbeidsnett mellom EEA og byråets medlems- og samarbeidsland. EEA har ansvaret for å utvikle nettet og samordne aktivitetene som foregår i nettet. For å klare dette har EEA et nært samarbeid med de nasjonale knutepunktene (NFP), som typisk er nasjonale organer på miljøområdet eller miljøverndepartementer i medlemslandene.

De nasjonale knutepunktene er ansvarlige for å koordinere nettverket av nasjonale referansesentre (NRC-er), som omfatter rundt 1000 eksperter fra mer enn 350 nasjonale institusjoner og andre organ som arbeider med miljøinformasjon.

Foruten NFP-ene og NRC-ene omfatter Eionet i dag seks europeiske temasentre (ETC-er) for områdene luft og klimaforandringer, biodiversitet, effekt og sårbarhet av samt tilpasning til klimaforandringer, vann, arealbruk og spatial informasjon og analyse samt bæredyktig forbruk og produksjon.

Mer informasjon:

Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100