Land og Eionet

Endre språk
Side Sist endret 17.08.2017
I dag har EEA 33 medlemsland og seks samarbeidsland. Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet) er et samarbeidsnett mellom EEA og de ulike landene. EEA har ansvaret for å utvikle nettet og samordne aktivitetene som foregår i nettet. For å klare dette har EEA et nært samarbeid med de nasjonale knutepunktene, som typisk er nasjonale organer på miljøområdet eller miljøverndepartementer. De nasjonale knutepunktene har ansvaret for å samordne de nasjonale nettene, som består av mange institusjoner (til sammen om lag 350).

Medlems- og samarbeidsland

De 33 medlemslandene omfatter de 28 medlemsstatene i Den europeiske union sammen med Island, Liechtenstein, Norge, Sveits og Tyrkia.

De seks statene på Vest-Balkan er samarbeidsland: Albania, Bosnia-Hercegovina, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Montenegro og Serbia samt Kosovo i henhold til resolusjon 1244/99 i FN’s sikkerhetsråd. Disse samarbeidsaktivitetene er integrert i Eionet og støttet av Den Europeiske Union gjennom støtteordningen for tiltredelseland.

EEA er også engasjert i et omfattende internasjonalt samarbeid som går utover byråets egne medlemsland.

Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet)

Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet) er et samarbeidsnett mellom EEA og byråets medlems- og samarbeidsland. EEA har ansvaret for å utvikle nettet og samordne aktivitetene som foregår i nettet. For å klare dette har EEA et nært samarbeid med de nasjonale knutepunktene (NFP), som typisk er nasjonale organer på miljøområdet eller miljøverndepartementer i medlemslandene.

De nasjonale knutepunktene er ansvarlige for å koordinere nettverket av nasjonale referansesentre (NRC-er), som omfatter rundt 1000 eksperter fra mer enn 350 nasjonale institusjoner og andre organ som arbeider med miljøinformasjon.

Foruten NFP-ene og NRC-ene omfatter Eionet i dag seks europeiske temasentre (ETC-er) for områdene luft og klimaforandringer, biodiversitet, effekt og sårbarhet av samt tilpasning til klimaforandringer, vann, arealbruk og spatial informasjon og analyse samt bæredyktig forbruk og produksjon.

Mer informasjon:

Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100