Om Eionet

Endre språk
Side Sist endret 09.01.2020
1 min read
Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet) er et partnerskapsnettverk av EEA og dets medlems- og samarbeidsland. EEA er ansvarlig for å utvikle Eionet og koordinere dets aktiviteter. For å gjøre dette, jobber EEA nært med nasjonale knutepunkter (NFP-er), som vanligvis er basert i nasjonale miljøbyråer eller miljødepartementer. NFP-er er ansvarlige for å koordinere nasjonale nettverk, noe som involverer mange institusjoner.

NFP-er er ansvarlige for å koordinere nettverk av nasjonale referansesentre (NRC-er), som samler eksperter fra nasjonale institusjoner og andre organer som er involvert i miljøinformasjon.

Etter å ha startet arbeidet sitt i 1994, har Eionet blitt en kjent og pålitelig leverandør av data, informasjon og vurderinger av høy kvalitet for Europa.

Konseptet Eionet omfatter følgende definerende elementer:

 • Sterkt institusjonelt samarbeid over flere nivåer (nasjonalt, regionalt, europeisk og internasjonalt), samt partnerskap med det sivile samfunnet, hjulpet av en koordinerende enhet
 • Avtalt felles innhold – data, informasjon, indikatorer, analyse
 • Felles infrastruktur , standarder og verktøy.
Eionetconnects2012finalweb-NO

 

Medlems- og samarbeidsland

EEA har for tiden 33 medlemsland og seks samarbeidsland. De 33 medlemslandene omfatter de 28 medlemslandene i EU sammen med Island, Liechtenstein, Norge, Sveits og Tyrkia.

De seks landene i Vest-Balkan er samarbeidsland: Albania, Bosnia-Hercegovina, Nord-Makedonia, Montenegro, Serbia og Kosovo [i]. Samarbeidet mellom disse landene er integrert i Eionet og støttes av EU under Instrumentet for førtiltaksbistand.

EEA er også engasjert i internasjonalt samarbeid utover sine egne medlems- og samarbeidsland.

EEA member countries


    Klikk på kartet for å forstørre visningen

Bortsett fra NFP-er og NRC-er, dekker Eionet nå 7 europeiske temasentre (ETC-er)

  GraphCountriesandEIONET-NO

  Mer informasjon:

  Relatert innhold

  Nyheter og artikler

  Related briefings

  Relatert innhold

  Beslektede publikasjoner

  Se også

  Dokumenter handlinger
  Abonnementer
  Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
  Følg oss