Om Eionet

Endre språk
Side Sist endret 31.01.2020
1 min read
Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet) er et partnerskapsnettverk av EEA og dets medlems- og samarbeidsland. EEA er ansvarlig for å utvikle Eionet og koordinere dets aktiviteter. For å gjøre dette, jobber EEA nært med nasjonale knutepunkter (NFP-er), som vanligvis er basert i nasjonale miljøbyråer eller miljødepartementer. NFP-er er ansvarlige for å koordinere nasjonale nettverk, noe som involverer mange institusjoner.

NFP-er er ansvarlige for å koordinere nettverk av nasjonale referansesentre (NRC-er), som samler eksperter fra nasjonale institusjoner og andre organer som er involvert i miljøinformasjon.

Etter å ha startet arbeidet sitt i 1994, har Eionet blitt en kjent og pålitelig leverandør av data, informasjon og vurderinger av høy kvalitet for Europa.

Konseptet Eionet omfatter følgende definerende elementer:

 • Sterkt institusjonelt samarbeid over flere nivåer (nasjonalt, regionalt, europeisk og internasjonalt), samt partnerskap med det sivile samfunnet, hjulpet av en koordinerende enhet
 • Avtalt felles innhold – data, informasjon, indikatorer, analyse
 • Felles infrastruktur , standarder og verktøy.
Eionetconnects2012finalweb-NO

 

Medlems- og samarbeidsland

EEA har for tiden 32 medlemsland og seks samarbeidsland. De 32 medlemslandene omfatter de 27 medlemslandene i EU sammen med Island, Liechtenstein, Norge, Sveits og Tyrkia.

De seks landene i Vest-Balkan er samarbeidsland: Albania, Bosnia-Hercegovina, Nord-Makedonia, Montenegro, Serbia og Kosovo [i]. Samarbeidet mellom disse landene er integrert i Eionet og støttes av EU under Instrumentet for førtiltaksbistand.

EEA er også engasjert i internasjonalt samarbeid utover sine egne medlems- og samarbeidsland.

Etter Storbritannias utmelding fra EU 31. januar 2020 har Storbritannia sluttet å være en del av EEAs institusjonelle nettverk og styring. Dessuten deltar ikke Storbritannia lenger i møter eller andre samordningsprosesser som er knyttet til EEAs mandat. I prinsippet[1] har ikke Storbritannia lenger en rettslig forpliktelse til å vedlikeholde eller gi informasjon og råd, eller bidra til å oppfylle sine forpliktelser etter EUs miljølovgivning utover utgangen av overgangsperioden 31. desember 2020.

 

 

Bortsett fra NFP-er og NRC-er, dekker Eionet nå 7 europeiske temasentre (ETC-er)

  GraphCountriesandEIONET-NO

  Mer informasjon:

   

  [1] «I prinsippet» bør omfatte utestående spørsmål der Storbritannias bidrag kan være nødvendig fram til utgangen av overgangsperioden.

  Relatert innhold

  Nyheter og artikler

  Related briefings

  Relatert innhold

  Beslektede publikasjoner

  Se også

  Dokumenter handlinger
  Abonnementer
  Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
  Følg oss