Države i Eionet

Promijenite jezik
Page Zadnja izmjena 2017-08-17
EEA sada ima 33 države članice i šest država suradnica. Europska informacijska i promatračka mreža za okoliš (Eionet) partnerska je mreža EEA-e i država. EEA je odgovorna za razvoj mreže i koordinaciju njezinih aktivnosti. Kako bi to činila, EEA blisko surađuje s nacionalnim kontaktnim točkama, uobičajeno s nacionalnim agencijama za okoliš ili ministarstvima okoliša. Oni su odgovorni za koordinaciju nacionalnih mreža koje uključuju mnogo institucija (ukupno oko 350).

Države članice i države suradnice

Trideset i tri države članice uključuju 28 država članica Europske unije s Islandom, Lihtenštajnom, Norveškom, Švicarskom i Turskom.

Države suradnice su šest zapadnobalkanskih država: Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Makedonija, Crna Gora, Srbija te Kosovo na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1244/99. Ove su suradničke aktivnosti objedinjene u Eionet te ih podržava Europska unija u sklopu instrumenta pretpristupne pomoći.

EEA je također uključena u opsežnu međunarodnu suradnju koja nadilazi njezine vlastite države članice.

Europska informacijska i promatračka mreža za okoliš (Eionet)

Europska informacijska i promatračka mreža za okoliš (Eionet) partnerska je mreža EEA-e i njezinih članica te država suradnica. EEA je odgovorna za razvoj mreže i koordinaciju njezinih aktivnosti. Kako bi to činila, EEA blisko surađuje s nacionalnim kontaktnim točkama (NKT-ovi), uobičajeno s nacionalnim agencijama za okoliš ili ministarstvima okoliša u državama članicama.

NKT-ovi su odgovorni za koordinaciju mreža nacionalnih referentnih centara (NRC-ovi), objedinjujući približno 1 000 stručnjaka iz više od 350 nacionalnih institucija i ostalih tijela koja se bave informacijama o okolišu.

Uz NKT-ove i NRC-ove Eionet trenutačno pokriva šest europskih tematskih centara (ETC-ovi) na područjima zraka i klimatskih promjena, biološke raznolikosti, utjecaja klimatskih promjena, osjetljivosti i prilagodbe klimatskim promjenama, vode, korištenja zemlje i prostornih informacija i analize te održive potrošnje i proizvodnje.

Dodatne informacije:

Mreža EPA

Mreža ravnatelja agencija za zaštitu okoliša (mreža EPA) neformalna je skupina koja uključuje ravnatelje agencija za zaštitu okoliša i sličnih tijela diljem Europe. Mreža razmjenjuje stavove i iskustva o temama od zajedničkog interesa za organizacije uključene u praktičnu svakodnevnu provedbu politike o okolišu i komunikaciju o problemima okoliša.

Plenarna zasjedanja održavaju se svakih šest mjeseci u jednoj od država članica. Na plenarnom zasjedanju određuje se strateški smjer mreže i pruža platforma ravnateljima kako bi se sastajali i raspravljali o trenutačnim temama od interesa. Na plenarnom se zasjedanju raspravlja i o organizacijskim pitanjima mreže.

Mreža svoj rad organizira preko različitih interesnih skupina (IS). Trenutačno postoji osam aktivnih interesnih skupina:

  • bolje zakonodavstvo;
  • hvatanje i skladištenje ugljika;
  • klimatske promjene i prilagodba;
  • održiva uporaba prirodnih resursa;
  • genetički modificirani organizmi (GMO);
  • međunarodna suradnja;
  • zelena ekonomija;
  • buka.

 

EEA aktivno sudjeluje u radu mreže, kao i u organiziranju Troike. Tajništvo mreže EPA nalazi se u EEA-inu sjedištu u Kopenhagenu.

Europska agencija za okoliš (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100