Kas mes esame?

Kas mes esame?

2013-11-15

Europos aplinkos agentūra (EEA) – tai Europos Sąjungos agentūra. Mūsų užduotis – teikti patikimą ir nepriklausomą informaciją apie aplinką. Mes esame pagrindinis informacijos šaltinis tiems, kurie rengia, tvirtina, įgyvendina ir vertina aplinkosaugos politiką, taip pat ir plačiajai visuomenei. Šiuo metu EEA vienija 32 šalis nares.

Skaityti daugiau

Vadovaujamieji organai

EAA vadovauja valdyba ir biuras. Konsultacines funkcijas atlieka mokslinis komitetas. Vykdantysis direktorius atsiskaito valdybai už programų įgyvendinimą ir kasdienę EAA veiklą.

Skaityti daugiau

Europos Sąjungos partneriai

Mūsų teikiama informacija skirta padėti įvairių sričių politikos formuotojams priimti aplinkos atžvilgiu saugią ir nuoseklią politiką ir sprendimus. To siekdama EAA artimai bendradarbiauja su ES institucijomis: Europos Komisija, Europos Parlamentu ir Ministrų Taryba. EAA taip pat bendradarbiauja su ES patariamosiomis institucijomis: Regionų komitetu, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir kitomis Europos agentūromis.

Skaityti daugiau

Tarptautinis bendradarbiavimas

Didžioji dalis aplinkosaugos klausimų yra tarpvalstybinio pobūdžio, dauguma – pasaulinio masto. Valstybės veiksmingai juos spręsti gali tik bendradarbiaudamos tarptautiniu lygmeniu.

Skaityti daugiau

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us
 
 
 
 
 
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100