Kim jesteśmy

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2019-07-18
1 min read
Europejska Agencja Środowiska (EEA) jest agencją Unii Europejskiej, zajmującą się dostarczaniem rzetelnych i obiektywnych informacji dotyczących środowiska. Do zadań EEA należy wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz pomoc w osiągnięciu znaczącej i widocznej poprawy stanu środowiska w Europie poprzez dostarczanie decydentom i społeczeństwu aktualnych, odpowiednich, rzetelnych i wiarygodnych informacji.

Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) jest siecią partnerską EEA oraz państw członkowskich i współpracujących. W ramach EIONET, EEA gromadzi informacje na temat środowiska w poszczególnych krajach, kładąc szczególny nacisk na dostarczanie aktualnych, zatwierdzonych w danym kraju, wysokiej jakości danych.

Zebrane informacje powszechnie udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej EEA, i stanowią one podstawę zarówno tematycznych jak i kompleksowych analiz w zakresie środowiska. Wiedza ta służy wspieraniu procesów zarządzania środowiskiem, kształtowaniu polityki ochrony środowiska i oceny oddziaływania na środowisko, a także stanowi wsparcie dla uczestnictwa obywateli.

Temporal coverage

Akcje Dokumentu
w kategorii:
Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania