næste
forrige
emner

Organisation

Skift sprog
Webside Sidst ændret 17/03 2023
2 min read
EEA har en bestyrelse og et forretningsudvalg samt et videnskabeligt udvalg med rådgivende funktion. Den administrerende direktør er ansvarlig over for bestyrelsen for gennemførelsen af programmerne og for den daglige ledelse af EEA.

EEA's planer for de kommende fem år er beskrevet i vores flerårige arbejdsprogram. Arbejdsprogrammet er udformet på baggrund af nutidens og fremtidens informationsbehov og lægger generelt vægt på en meget bredere anvendelse af de miljøinformationer, der indsamles. Programmet suppleres og uddybes i de årlige arbejdsprogrammer og kommunikationsrammen. I vores årsberetninger beskriver vi det arbejde, der er udført i løbet af det pågældende år.

EEA governance

Bestyrelsen

EEA's bestyrelse består af en repræsentant for hvert medlemsland, to repræsentanter for Kommissionen og to forskere, der er udpeget af Europa-Parlamentet. Bestyrelsen vedtager bl.a. det flerårige arbejdsprogram, de årlige arbejdsprogrammer og årsberetningerne, udnævner den administrerende direktør og udpeger medlemmerne af Det Videnskabelige Udvalg. 

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af formanden, op til fem næstformænd, en repræsentant for Kommissionen og et af de medlemmer, der er udpeget af Europa-Parlamentet. Forretningsudvalget har beføjelser til at træffe de administrative beslutninger, der er nødvendige for agenturets drift i perioderne mellem bestyrelsesmøderne.

Den administrerende direktør

Den administrerende direktør er ansvarlig over for bestyrelsen for gennemførelsen af programmerne og for den daglige ledelse af EEA.

Hans Bruyninckx har siden 1. juni 2013 været Miljøagenturets administrerende direktør. Han er født i Schoten i Belgien i 1964. Dr. Hans Bruyninckx har en kandidatuddannelse i statskundskab med speciale i internationale forhold fra Universiteit Antwerpen og Katholieke Universiteit Leuven. Han har også gennemført et uddannelsesforløb i udviklingsstudier ved Université Catholique de Louvain.

Læs mere

Ledelsesteamet

Den øverste ledelse består af den administrerende direktør, en seniorrådgiver og programchefer, som mødes regelmæssigt for at lede EEA's daglige aktiviteter.

Læs mere

Alle agenturets medarbejdere skal overholde den administrative adfærdskodeks”  hvad angår deres forbindelser med offentligheden. Denne kodeks suppleres af en politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og en strategi for bekæmpelse af svig.

Det Videnskabelige Udvalg

Det Videnskabelige Udvalg rådgiver bestyrelsen og den administrerende direktør.  Det har tre hovedopgaver:

  • At afgive udtalelse om EEA's flerårige og årlige arbejdsprogrammer;
  • At afgive udtalelse til den administrerende direktør i forbindelse med ansættelse af agenturets videnskabelige medarbejdere;
  • At yde rådgivning og/eller afgive udtalelser om videnskabelige spørgsmål inden for agenturets aktivitetsområde, som forelægges det af bestyrelsen eller den administrerende direktør.

Læs mere

Permalinks

Geographic coverage

Handlinger