următorul
anteriorul
articole

Administrare

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2023-03-17
2 min read
AEM este administrată de un Consiliu de administraţie şi Biroul acestuia, alături de un Comitet Ştiinţific cu rol consultativ. Directorul Executiv răspunde în faţa Consiliului de administraţie pentru aplicarea programelor şi pentru administrarea curentă a AEM.

Pentru a ne prezenta planurile pentru următorii cinci ani am elaborat un Program de activitate multianual. Nucleul său este format din nevoile de informații actuale și viitoare și pune în general accentul pe o utilizare mult mai răspândită a informațiilor de mediu culese. Acesta este completat și concretizat de programele anuale de activitate și de cadrul de comunicare. În rapoartele anuale sunt descrise activitățile pe care le-am efectuat în anii respectivi.

EEA governanceConsiliul de administraţie

Consiliul de administraţie al AEM este compus din câte un reprezentant din fiecare ţară membră, doi reprezentanţi ai Comisiei şi două personalităţi ştiinţifice desemnate de către Parlamentul European. Printre sarcinile Consiliului de administraţie se numără adoptarea programului multianual de lucru, a programelor anuale de lucru şi a rapoartelor anuale, numirea Directorului Executiv şi desemnarea membrilor comitetului ştiinţific.

 

Birou

Biroul este format din preşedinte, maxim cinci vicepreşedinţi, un reprezentant al Comisiei şi unul dintre membrii desemnaţi de către Parlamentul European. Biroul are dreptul să ia decizii executive, necesare pentru funcţionarea eficientă a Agenţiei între şedinţele Consiliului de administraţie.

Directorul Executiv

Directorul Executiv răspunde în faţa Consiliului de administraţie pentru aplicarea programelor şi pentru administrarea curentă a AEM.

Hans Bruyninckx este directorul executiv al Agenției Europene de Mediu de la 1 iunie 2013. S-a născut la Schoten, în Belgia, în 1964. Dr. Bruyninckx deține o licență și un masterat în studii politice, cu specializare în relații internaționale, de la Universitatea din Anvers și de la Universitatea Catolică din Leuven. El a finalizat și un program de studii de dezvoltare la Universitatea Catolică din Louvain.

Mai multe informații

Echipa formată de personalul de conducere de nivel superior

Personalul de conducere de nivel superior constituie o echipă formată din directorul executiv, consilierul principal și șefii de program, care se reunesc periodic pentru gestionarea activităților zilnice ale AEM.

Toți angajații agenției trebuie să respecte „Codul bunei conduite administrative” în relațiile cu publicul. Codul este completat de o Politică pentru gestionarea și prevenirea conflictelor de interese și de o Strategie antifraudă.

Mai multe informații

Comitetul ştiinţific

Comitetul ştiinţific informează Consiliul de administraţie şi Directorul Executiv. Acesta are trei sarcini importante:

  • Să emită un aviz privind programele anuale şi multianuale de lucru ale AEM;
  • Să emită un aviz către Directorul Executiv pentru recrutarea de personal ştiinţific pentru Agenţie;
  • Să asigure consiliere şi/sau să ofere opinii cu privire la orice problemă ştiinţifică privind activitatea Agenţiei, pe care Consiliul de administraţie sau Directorul Executiv o poate prezenta acestuia.

Mai multe informații

Permalinks

Geographic coverage

Acţiuni asupra documentului