Parteneri ai Uniunii Europene

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2020-02-25
2 min read
Informaţiile noastre sunt prevăzute să ajute responsabilii politici în diverse domenii în vederea formulării unor decizii şi politici consecvente şi solide din punct de vedere al mediului. În acest scop, AEM colaborează strâns cu instituţiile UE, şi anume Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul de Miniştri. AEM colaborează şi cu organisme consultative ale UE, şi anume Comitetul Regiunilor şi Comitetul Economic şi Social European (CESE), şi alte agenţii europene.

Cooperarea cu instituţii europene

Comisia Europeană

Interacţiunea AEM cu Comisia Europeană trebuie asigurată în punctele adecvate din ciclul de elaborare a politicilor. Aceasta este facilitată de o tendinţă mai mare către programarea multianuală de lucru în cadrul Comisiei şi Agenţiei. Această interacţiune oferă oportunitatea unei mai mari complementarităţi între Strategia AEM şi Planul său anual de management (AMP) şi Strategia politică anuală a Comisiei (SPA) şi Programul de lucru al Comisiei (PLC).

Direcţia Generală pentru Mediu (DG ENV) este corespondentul principal al AEM în Comisia Europeană şi asigură date pentru elaborarea Planului anual de management AEM.

În cadrul aşa-numitului „Grup al celor patru”, AEM, DG ENV, Institutul pentru Mediu şi Durabilitateal Centrului Comun de Cercetare şi Eurostatau convenit asupra unei diviziuni de sarcini în raportarea de mediu.

Deoarece consideraţiile de mediu sunt din ce în ce mai mult integrate în politicile sectoriale, AEM colaborează şi cu alteDirecţii Generale ale Comisiei Europene, cum ar fi Transport şi Energie, Cercetare, Agricultură şi Direcţiile Generale de Politică Regională.

Parlamentul European

AEM susţine Parlamentul European prin sesiuni de informare, ateliere, reuniuni neoficiale şi, la cerere, participă la audieri. Este dezvoltată o cooperare deosebită cu Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi Comisia temporară privind schimbările climatice. AEM mai lucrează şi împreună cu multe dintre celelalte 19 Comisii, cum ar fi Comisia pentru Transport şi Turism, Comisia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi Comisia pentru Dezvoltare Regională.

Consiliul Uniunii Europene

Consiliul Uniunii Europeneeste principalul organ de decizie al Uniunii Europene. Directorul Executiv al AEM este invitat în mod regulat să participe la reuniunile neoficiale ale miniştrilor de mediu. În plus, AEM susţine activităţile de mediu ale preşedinţilor UE aleşi prin rotaţie, de exemplu, prin elaborarea de rapoarte sau organizarea de ateliere şi seminarii la cerere.

Organisme consultative ale UE

AEM colaborează cu organismele consultative ale UE, şi anume Comitetul Regiunilor şi Comitetul Economic şi Social European, la cererea acestora. Aici se include participarea la conferinţe, asigurarea de informaţii pentru raportorii acestora şi persoane de contact informale.

Geographic coverage

Acţiuni asupra documentului