Partnerji iz Evropske unije

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 20.03.2020
1 min read
Naše informacije so zasnovane tako, da oblikovalcem politik z različnih področij pomagajo sprejemati za okolje neškodljive in dosledne politike in odločitve. Agencija EEA v ta namen tesno sodeluje z ustanovami EU, tj. Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom ministrov. Agencija EEA sodeluje tudi s svetovalnimi organi EU, tj. Odborom regij, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in drugimi evropskimi agencijami.

Sodelovanje z ustanovami EU

Evropska komisija

Treba je zagotoviti sodelovanje agencije EEA z Evropsko komisijo na ustreznih točkah cikla oblikovanja politike. To omogoča naraščajoče gibanje prehoda k večletnemu načrtovanju dela v Komisiji in Agenciji, kar zagotavlja priložnost za tesnejšo povezavo med strategijo agencije EEA in njenim letnim načrtom upravljanja ter letno strategijo politik Komisije in njenim delovnim programom.

Generalni direktorat za okolje (GD za okolje) je glavni partner agencije EEA pri Evropski komisiji in prispeva pri pripravi letnega načrta upravljanja agencije EEA.

Znotraj tako imenovane „skupine štirih“ so se agencija EEA, GD za okolje, Inštitut za okolje in trajnost Skupnega raziskovalnega središča ter Eurostat dogovorili o razdelitvi nalog pri okoljskem poročanju.

Ker se okoljski premisleki vse bolj vključujejo v sektorske politike, agencija EEA sodeluje tudi z drugimi generalnimi direktorati Evropske komisije, kot so generalni direktorati za energetiko in promet, raziskave, kmetijstvo in regionalno politiko.

Evropski parlament

Agencija EEA podpira Evropski parlament z informativnimi sestanki, delavnicami, neformalnimi srečanji in na zahtevo sodeluje pri obravnavah. Posebno sodelovanje poteka z Odborom za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Začasnim odborom za podnebne spremembe. Agencija EEA prav tako sodeluje s številnimi drugimi izmed 19 odborov, kot so odbori za promet in turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja ter regionalni razvoj.

Svet Evropske unije

Svet Evropske unije je glavni organ odločanja Evropske unije. Izvršni direktor agencije EEA je redno vabljen na neformalna srečanja okoljskih ministrov. Poleg tega agencija EEA podpira okoljske dejavnosti rotirajočih predsedstev EU, npr. s pripravo poročil ali – na zahtevo – organizacijo delavnic in seminarjev.

Svetovalni organi EU

Agencija EEA sodeluje s svetovalnimi organi EU, tj. Odborom regij in Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, če izrazita zahtevo. To vključuje sodelovanje na konferencah, prispevke za njihove poročevalce in neformalne stike.

Geographic coverage

Akcije dokumenta