Európai Unión belüli partnerek

Nyelv megváltoztatása
Lap Utolsó módosítás 2020. 03. 20.
2 min read
Információinkkal különféle területeken igyekszünk a politikai döntéshozókat környezetvédelmi szempontból ésszerű, következetes szakpolitika és döntések kialakításában segíteni. Ennek elérése érdekében az EEA szorosan együttműködik az EU intézményeivel, például az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel és a Miniszterek Tanácsával. Az EEA együttműködik az EU tanácsadói testületeivel, például a Régiók Bizottságával, illetve az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és más európai ügynökségekkel is.

Együttműködés az EU intézményeivel

Európai Bizottság

Az EEA-nak az Európai Bizottsággal való kapcsolattartását a politikai döntéshozatali ciklus arra alkalmas pontjain biztosítani kell. Ennek lehetőségét a Bizottság és az Ügynökség többéves munkaprogramok elkészítésére törekvő tendenciája teremti meg. Így tér nyílik az EEA stratégiájának és éves gazdálkodási tervének (AMP), illetve a Bizottság éves politikai stratégiájának és a Bizottság munkaprogramjának (CWP) zökkenőmentesebb összeillesztésére.

A Környezetvédelmi Főigazgatóság (DG ENV) az EEA Európai Bizottságon belüli legfőbb partnere, és hozzájárul az EEA éves gazdálkodási tervének kidolgozásához is.

Az EEA-ból, a DG ENV-ből, a Közös Kutatóközpont Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Intézetéből, és az Eurostatból álló úgynevezett Négyek Csoportja megállapodást kötött a környezetvédelmi jelentésekkel kapcsolatos feladatok megosztására vonatkozóan.

Mivel a környezetvédelmi megfontolások a szakágazati politikáknak mind szervesebb részét képzik, az EEA ugyancsak együttműködik az Európai Bizottság más olyan főigazgatóságaival, mint például a Közlekedési és Energiaügyi, a Kutatási, a Mezőgazdasági vagy a Regionális Politikai Főigazgatóság.

Európai Parlament

Az EEA tájékoztatókkal, munkaértekezletekkel, informális ülésekkel segíti az Európai Parlamentet, valamint kérésre meghallgatásokon is részt vesz. Külön kiemelésre érdemes a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottsággal, illetve az Éghajlatváltozással Foglalkozó Ideiglenes Bizottsággal való együttműködés. Az EEA a többi 19 Bizottságközül is sokkal működik együtt, például a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsággal, illetve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsággal.

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsa az Európai Unió fő döntéshozatali szerve. Az EEA ügyvezető igazgatója rendszeresen kap meghívást a környezetvédelmi miniszterek informális ülésein való részvételre. Ezen túlmenően az EEA támogatja az EU soros elnökségeinek környezetvédelmi tevékenységeit is, például jelentések elkészítésével, illetve felkérésre munkaértekezletek és szemináriumok szervezésével.

Az EU tanácsadói testületei

Az EEA együttműködik az EU tanácsadói testületeivel, például a Régiók Bizottságával és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal. Ez kiterjed a konferenciákon való részvételre, az előadóknak nyújtott segítségre és a nem hivatalos kapcsolatokra.

Geographic coverage

Dokumentumhoz kapcsolódó lépések