következő
előző
tételek

Európai Uniós partnereink

Nyelv megváltoztatása
Lap Utolsó módosítás 2023. 03. 15.
2 min read
Az EEA által biztosított információk és ismeretanyagok segítik a különböző területeken tevékenykedő politikai döntéshozókat olyan döntések meghozatalában, amelyek hozzájárulnak a környezetvédelmi szempontból megfelelő és következetes szakpolitikák kialakításához. Ennek érdekében szorosan együttműködünk az uniós intézményekkel, például az Európai Bizottsággal, az Európai Parlamenttel és az Európai Unió Tanácsával. Együttműködünk továbbá az uniós tanácsadó szervekkel, köztük a Régiók Bizottságával és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal, valamint az Európai Unió más ügynökségeivel.

Együttműködés az európai uniós intézményekkel

Európai Bizottság

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásának a szakpolitikai döntéshozatali ciklus megfelelő pillanataiban kell sorra kerülnie. A Bizottságon és az Ügynökségen belül a többéves munkaprogramozásra való áttérés segítségével ezt könnyebb lesz megvalósítani. Ez a lépés lehetőséget nyújt a Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség stratégiai programozási dokumentumai közötti nagyobb mértékű koherenciára.

Az Európai Bizottságon belül a Környezetvédelmi Főigazgatóság (DG ENV) és az Éghajlatpolitikai Főigazgatóság (DG CLIMA) az EEA fő partnerei. Ez a három szervezet szorosan együttműködik a Kutatási és Innovációs Főigazgatósággal (DG RTD), a Közös Kutatóközponttal (JRC) és az Eurostattal  az európai környezetvédelmi és éghajlat-politika tudásalapjának bővítésében.

Mivel a környezetvédelmi megfontolások egyre inkább beépülnek az ágazati politikákba, az EEA együttműködik az Európai Bizottság más főigazgatóságaival is, például a Közlekedési, Energiaügyi, Mezőgazdasági és Regionális Politikai Főigazgatósággal.

Európai Parlament

Az EEA tájékoztatókat készít, műhelytalálkozókat és informális üléseket szervez az Európai Parlament támogatása érdekében. Kérésre részt veszünk a meghallgatásokon is. Az EEA szorosan együttműködik a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottsággal, és a többi 22 bizottság közül is többel, így a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsággal; az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsággal, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsággal és a Regionális Fejlesztési Bizottsággal is.

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsa az Európai Unió fő döntéshozó szerve. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója rendszeresen meghívást kap az uniós környezetvédelmi miniszterek informális üléseire. Emellett az EEA támogatja a soros uniós elnökségek környezetvédelmi tevékenységeit, például jelentések készítésével vagy kérésre munkaértekezletek és szemináriumok szervezésével.

Európai uniós tanácsadó szervek

Az EEA kérésre együttműködik az EU tanácsadó szerveivel, például a Régiók Bizottságával és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal. Ez magában foglalja a konferenciákon való részvételt, az előadók munkájához való hozzájárulásokat és a nem hivatalos kapcsolattartást.

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentumhoz kapcsolódó lépések