Avrupa Birliği ortakları

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 20.03.2020
2 min read
Bilgilerimiz çeşitli alanlardan politika yapıcıların çevre açısından doğru ve tutarlı politika oluşturmaları ve kararlar almalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. AÇA, bu amaçla, AB kurumlarıyla, yani Avrupa Topluluğu, Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi'yle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. AÇA ayrıca AB danışma organları, yani Bölgeler Komitesi ve Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve diğer Avrupa ajanslarıyla işbirliği yapmaktadır.

AB Kurumlarıyla işbirliği

Avrupa Komisyonu

AÇA'nın Avrupa Komisyonu'yla etkileşiminin politika yapım sürecinin doğru noktalarında sağlanması gerekmektedir. Bu da Komisyon'da ve Ajans'ta çok yıllık programlama eğiliminin artmasıyla kolaylaşmaktadır. Bu, AÇA stratejisi ile Yıllık Yönetim Planı (YYP) ile Komisyon'un Yıllık Politika Stratejisi (YPS) ve Komisyon Çalışma Programı (KÇP) arasında daha fazla uyumlaşma için fırsat sunmaktadır.

Çevre Genel Müdürlüğü (GM) (ÇEV GM) AÇA'nın Avrupa Komisyonu'ndaki başlıca muadili olup, AÇA Yıllık Yönetim Planının detaylandırma çalışmalarına girdi sağlamaktadır.

"Dörtlü Grup" da denilen grupta, AÇA, ÇEV GM, Ortak Araştırma Merkezi'nin Çevre ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü ve Eurostat çevresel raporlamada görev ayrımına gidilmesine karar vermiştir.

Çevresel hususlar sektörel politikalarla giderek daha fazla bütünleştirildikçe, AÇA Ulaşım ve Enerji, Araştırma, Tarım ve Bölgesel Politika GM'leri gibiAvrupa Komisyonu'nun başka Genel Müdürlükleri'yle de işbirliği yapmaktadır.

Avrupa Parlamentosu

AÇA Avrupa Parlamentosu'nu brifingler, çalışma atölyeleri, gayrı resmi toplantılar ile desteklemekte ve, talep üzerine, duruşmalara katılmaktadır. Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi veİklim Değişikliğine ilişkin Geçici Komiteile özel işbirliği yapılmaktadır. AÇA ayrıca Ulaşım ve Turizm, Tarım ve Kırsal Kalkınma ve Bölgesel Kalkınma Komiteleri gibidiğer 19 Komitenin pek çoğuyla da birlikte çalışmaktadır.

Avrupa Birliği Konseyi

Avrupa Birliği Konseyi Avrupa Birliği'nin başlıca karar alma organıdır. AÇA'nın Yetkili Müdürü düzenli olarak çevre bakanlarının gayrı resmi toplantılarına katılmaya davet edilmektedir. AÇA, buna ek olarak, söz gelimi rapor hazırlayarak veya talep üzerine çalışma atölyeleri ve seminerler organize ederek, dönemsel AB başkanlıklarının çevreyle ilgili faaliyetlerini desteklemektedir.

AB danışma organları

AÇA, talepleri üzerine, AB danışma organları, yani Bölgeler Komitesi ve Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi'yle birlikte çalışmaktadır. Buna konferanslara katılmak, sözcülerine ve gayrı resmi irtibat kişilerine bilgi sunmak dahildir.

Geographic coverage

Belge İşlemleri