sonraki
önceki
öğeler

Avrupa Birliği ortakları

Dili değiştir
Sayfa Son değiştirilme 15.03.2023
2 min read
Avrupa Çevre Ajansının (AÇA) bilgi ve birikimleri; çeşitli alanlarda, çevreye duyarlı ve çevre ile tutarlı politikalar geliştirilmesine katkıda bulunacak kararlar alınabilmesi için, politika yapıcılara yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Bunu temin etmek için Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi gibi AB kurumlarıyla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Ayrıca, Bölgeler Komitesi ile AB Ekonomik ve Sosyal Komitesinin de dahil olduğu AB danışma organları ve bunların yanı sıra, Avrupa Birliği'nin diğer Ajansları ile de iş birliği yapıyoruz.

AB Kurumları ile İş Birliği

Avrupa Komisyonu

AÇA'nın Avrupa Komisyonu ile olan etkileşimleri, politika oluşturma döngüsünün uygun aşamalarında gerçekleştirilmelidir. Komisyon ve Ajansta çok yıllık bir çalışma programına geçiş yapılması, bunu kolaylaştırmaya yardımcı olmaktadır. Bu eylem, Komisyon ve AÇA'nın stratejik programlama belgeleri arasında daha fazla tutarlılık ve uyum olmasına olanak sağlamaktadır.

Çevre (DG ENV) ve İklim Eylemi Genel Müdürlükleri (DG CLIMA) AÇA'nın Avrupa Komisyon’undaki ana ortaklarıdır. Bu üç kurum aynı zamanda, Avrupa çevre ve iklim politikası konusundaki bilgi altyapısı üzerine çalışmalarını; Araştırma ve İnovasyon Genel Müdürlüğü (DG RTD)Ortak Araştırma Merkezi (JRC) ve Eurostat ile de yakın dayanışma içinde sürdürür.

Dikkate alınması gereken çevresel hususların sektör politikalarına olan entegrasyonu arttıkça, AÇA da iş birliklerinin kapsamını; Ulaşım, Enerji, Tarım ve Bölgesel Politikalar gibi diğer Avrupa Komisyonu Genel Müdürlükleri ile genişletmektedir.

Avrupa Parlamentosu

AÇA, Avrupa Parlamentosu'nu desteklemek amacıyla brifingler hazırlamakta, çalıştaylar ve gayri resmi toplantılar organize etmektedir. Ayrıca, istek üzerine komite oturumlarına da katılım sağlıyoruz. AÇA ile Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi arasında yakın bir iş birliği bulunmaktadır. Bunla birlikte, Ulaşım ve Turizm, Sanayi, Araştırma ve Enerji, Tarım ve Kırsal Kalkınma ile Bölgesel Gelişim gibi alanlarda faaliyet gösteren komitelerin yer aldığı diğer 22 Komite’nin çoğuyla da birlikte çalışmalar yürütülmektedir.

Avrupa Birliği Konseyi

Avrupa Birliği Konseyi Avrupa Birliği'nin ana karar organıdır. AÇA Genel Müdürü düzenli olarak AB çevre bakanlarının gerçekleştirdiği gayri resmi toplantılara davet edilmektedir. Buna ek olarak, AÇA, örneğin raporlar hazırlamak veya istek üzerine seminer ve çalıştaylar düzenlemek suretiyle AB Dönem Başkanlıklarının çevresel faaliyetlerini desteklemektedir.

AB danışma organları

AÇA, talep üzerine, Bölgeler Komitesi ve Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi gibi AB danışma organlarıyla  birlikte, ortak çalışma gerçekleştirmektedir. Konferanslara katılım, raportörlere girdi sağlama ve gayri resmi iletişimler bu çalışmalar arasında yer almaktadır.

Permalinks

Geographic coverage

Belge İşlemleri