neste
forrige
elementer

Den europeiske unions samarbeidspartnere

Endre språk
Side Sist endret 15.03.2023
1 min read
Det europeiske miljøbyråets informasjon og kunnskap er utarbeidet for å bistå beslutningstakere på ulike områder med å fatte beslutninger som er miljømessig forsvarlige og konsekvente. For å oppnå dette samarbeider vi tett med EU-institusjoner, f.eks. Europakommisjonen, Europaparlamentet og Rådet for den europeiske union. Vi samarbeider også med EUs rådgivende organer, inkludert Regionkomiteen og Den europeiske økonomiske og sosiale komité, i tillegg til andre EU-byråer.

Samarbeid med EU-institusjoner

Europakommisjonen (European Commission)

Det europeiske miljøbyråets samarbeid med Europakommisjonen må skje ved hensiktsmessige tidspunkter i den politiske beslutningsprosessen. Et skifte mot flerårige arbeidsprogrammer i Kommisjonen og Miljøbyrået legger til rette for dette. Dette skiftet muliggjør for større samordning mellom de strategiske plandokumentene fra Kommisjonen og Det europeiske miljøbyrået.

Generaldirektoratene for miljø (DG ENV) og for klima (DG CLIMA) er Det europeiske miljøbyråets viktigste motparter i Europakommisjonen. Disse tre organisasjonene samarbeider også tett med Generaldirektoratet for forskning og innovasjon (DG RTD), Det felles forskningssenter (JRC) og Eurostat om kunnskapsbasen for europeisk miljø- og klimapolitikk.

Etter hvert som miljøhensyn blir mer integrert i sektorpolitikken, samarbeider Det europeiske miljøbyrået også med andre generaldirektorater i Europakommisjonen, for eksempel generaldirektoratene for samferdsel, energi, landbruk og regionalpolitikk.

Europaparlamentet

Det europeiske miljøbyrået støtter Europaparlamentet gjennom å utarbeide orienteringer og organisere seminarer og uformelle møter. På anmodning deltar vi også på høringer. Det er tett samarbeid mellom Det europeiske miljøbyrået og Komiteen for miljø, folkehelse og næringsmiddeltrygghet. Det europeiske miljøbyrået samarbeider også med mange av de andre 22 komiteene, f.eks. komiteen for transport og turisme, komiteen for industri, forskning og energi, komiteen for landbruk og distriktsutvikling og komiteen for regionutvikling.

Rådet for den europeiske union

Rådet for den europeiske union er EUs øverste beslutningsorgan. Administrerende direktør for Det europeiske miljøbyrået inviteres jevnlig å delta på uformelle møter mellom EUs miljøministere. I tillegg støtter Det europeiske miljøbyrået miljøaktivitetene til det roterende EU-formannskapet, for eksempel ved å utarbeide rapporter eller organisere arbeidsgrupper og seminarer på forespørsel.

EUs rådgivende organer

Det europeiske miljøbyrået samarbeider på anmodning med EUs rådgivende organer, for eksempel Regionkomiteen og Den europeiske økonomiske og sosiale komité. Dette omfatter deltakelse på konferanser samt bidrag til rapportører og uformelle kontakter.

Permalinks

Geographic coverage

Dokumenter handlinger