EU-partnere

Skift sprog
Webside Sidst ændret 20/03 2020
1 min read
Vores oplysninger udarbejdes med henblik på at hjælpe de politiske beslutningstagere med at udforme miljømæssigt robuste og konsistente politikker og beslutninger på mange områder. Til det formål arbejder EEA tæt sammen med EU-institutioner, f.eks. Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrådet. EEA samarbejder ligeledes med EU's rådgivende organer, f.eks. Regionsudvalget og Det Økonomiske og Sociale Udvalg, samt andre europæiske agenturer.

Samarbejde med EU-institutionerne

Europa-Kommissionen

EEA's interaktion med Europa-Kommissionen skal sikres på de rigtige tidspunkter i beslutningstagningsprocessen. Dette bliver lettere takket være en større tendens til at udarbejde flerårige arbejdsprogrammer i Kommissionen og agenturet. Det giver mulighed for i større grad at passe EEA's strategi og årlige forvaltningsplan, Kommissionens årlige politikstrategi og Kommissionens arbejdsprogram ind i hinanden.

Generaldirektoratet for Miljø (GD ENVI) er EEA's primære modpart i Europa-Kommissionen og bidrager til udarbejdelsen af EEA's årlige forvaltningsplan.

Inden for den såkaldte "G-4-gruppe" er EEA, Generaldirektoratet for Miljø, Det Fælles Forskningscenters institut for miljø og bæredygtighed og Eurostat nået til enighed om en opdeling af opgaverne i forbindelse med miljøindberetning.

Efterhånden som miljøhensyn integreres mere og mere i de sektorspecifikke politikker, samarbejder EEA også med andre generaldirektorater i Europa-Kommissionen, f.eks. generaldirektoraterne for transport og energi, forskning, landbrug og regionalpolitik.

Europa-Parlamentet

EEA holder Europa-Parlamentet orienteret med briefinger, workshopper og uformelle møder og deltager på opfordring i høringer. EEA samarbejder særligt med Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer. EEA arbejder også sammen med mange af de øvrige 19 udvalg,, bl.a. Udvalget om Transport og Turisme, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Udvalget om Regionaludvikling.

Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union er EU's vigtigste beslutningstagende organ. EEA's administrerende direktør inviteres regelmæssigt til at deltage i miljøministrenes uformelle møder. Derudover støtter EEA miljøaktiviteterne i EU's skiftende formandskaber ved f.eks. på foranledning at udarbejde rapporter eller organisere workshopper og seminarer.

EU's rådgivende organer

EEA samarbejder med EU's rådgivende organer, dvs. Regionsudvalget og Det Økonomiske og Sociale Udvalg, hvis de anmoder om det. Dette indbefatter deltagelse i konferencer, bidrag til deres rapportører og uformelle kontakter.

Geographic coverage

Handlinger
Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os