næste
forrige
emner

Den Europæiske Unions partnere

Skift sprog
Webside Sidst ændret 15/03 2023
1 min read
EEA's information og viden er beregnet til at hjælpe politiske beslutningstagere inden for forskellige områder med at træffe beslutninger, der bidrager til udviklingen af miljøvenlige og konsekvente politikker. Vi arbejder derfor tæt sammen med EU-institutionerne, f.eks. Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union. Vi samarbejder også med EU's rådgivende organer, herunder Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt andre EU-agenturer.

Samarbejde med EU-institutioner

Europa-Kommissionen

EEA's samarbejde med Europa-Kommissionen skal foregå på de rette tidspunkter i den politiske beslutningsproces. Et skift i retning af en flerårig programmering af arbejdet i Kommissionen og agenturet bidrager til at fremme dette. Det giver mulighed for større sammenhæng mellem Kommissionens og EEA's strategiske programmeringsdokumenter.

Generaldirektoratet for Miljø (GD ENV) og Generaldirektoratet for Klima (GD CLIMA) er EEA's vigtigste modparter i Europa-Kommissionen. Disse tre organisationer arbejder desuden tæt sammen med Generaldirektoratet for Forskning og Innovation (GD RTD), Det Fælles Forskningscenter (JRC) og Eurostat om videnbasen for europæisk miljø- og klimapolitik.

Da miljøhensyn bliver mere integreret i sektorpolitikker, samarbejder EEA også med andre generaldirektorater i Europa-Kommissionen, f.eks. for transport, energi, landbrug og regionalpolitik.

Europa-Parlamentet

EEA udarbejder briefinger og arrangerer workshopper og uformelle møder, som støtter Europa-Parlamentet. Vi deltager også i høringer efter anmodning. Der er et tæt samarbejde mellem EEA og Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, og vi samarbejder også med mange af de andre 22 udvalg, f.eks. udvalgene om transport og turisme; industri, forskning og energi; landbrug og udvikling af landdistrikter; og regional udvikling.

Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union er det primære beslutningstagende organ i Den Europæiske Union. EEA's administrerende direktør indbydes jævnligt til at deltage i uformelle møder mellem EU's miljøministre. Desuden støtter EEA de roterende EU-formandskabers miljøaktiviteter ved f.eks. at udarbejde rapporter eller arrangere workshopper og seminarer efter anmodning.

EU's rådgivende organer

EEA arbejder sammen med EU's rådgivende organer, f.eks. Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, efter anmodning. Dette omfatter deltagelse i konferencer, input til ordførere og uformelle kontakter.

Permalinks

Geographic coverage

Handlinger