următorul
anteriorul
articole

Cooperarea internaţională

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2023-03-15
4 min read
Majoritatea problemelor de mediu sunt de natură transfrontalieră și multe au o amploare globală, putând fi contracarate în mod eficient numai prin cooperare internațională.

Regulamentul de înființare a Agenției Europene de Mediu și a rețelei Eionet prevede o cooperare internațională activă în domeniile principale de activitate ale AEM. Printre sarcinile agenției se numără promovarea includerii informațiilor privind mediul de la nivel european în programele internaționale de monitorizare a mediului, cooperarea cu organisme și programe regionale și internaționale precum Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), precum și cooperarea cu instituțiile din țările terțe.

Angajamentele internaționale ale AEM pot fi grupate sub patru titluri:

  1. Cooperarea internațională și Eionet
  2. Relațiile regionale în cadrul vecinătății UE
  3. Relațiile cu organizațiile internaționale, cu organismele ONU și cu convențiile globale
  4. Relațiile cu țările și regiunile din afara Europei

1.  Cooperarea internațională și Eionet

Deși Eionet se concentrează pe țările membre ale AEM, Regulamentul AEM conține o dispoziție privind cooperarea cu „...acele instituții din țările nemembre ale Comunității care pot furniza date, informații și expertiză...”. Această dispoziție le-a permis țărilor din afara Uniunii Europene să participe la activitățile Eionet și apoi să adere la AEM în calitate de membri.

Eionet cuprinde strict statele membre ale AEM. În practică însă, activitățile Eionet au loc în cadrul unei cooperări strânse cu țările din Balcanii de Vest (țările cooperante ale AEM).

2.  Relațiile regionale în cadrul vecinătății UE

AEM are o experiență îndelungată în domeniul cooperării tematice și transversale, care nu se limitează la țările membre ale rețelei Eionet. În special, agenția cooperează cu diferite procese și organisme regionale care acoperă zone geografice cu legături geopolitice sau geografice apropiate sau transfrontaliere cu UE și în care există politici europene bine definite.

Obiectivul activității AEM în domeniile sale de bază într-un context european regional este acela de a contribui la activitățile de informare și evaluare privind mediul în cadrul diferitelor convenții și al altor procese. În funcție de nevoi, contribuțiile AEM variază de la schimbul de date și informații la contribuții legate de evaluare, precum și la încurajarea creării de rețele și parteneriate în materie de informații.

3.  Relațiile cu organizațiile internaționale

AEM are o tradiție îndelungată de colaborare cu organizațiile internaționale și cu organismele ONU, în special cu cele care abordează aspectele de mediu și conexe, precum Programul ONU pentru Mediu la nivel global și Comisia Economică pentru Europa a ONU la nivel paneuropean. Aceste relații vizează atât domeniile tematice (de exemplu, schimbările climatice și biodiversitatea), cât și cooperarea transversală. În contextul tematic, AEM oferă date și expertiză pentru sprijinirea statelor membre și cooperante ale UE și AEM în ceea ce privește implicarea acestora în convențiile internaționale și în platformele de evaluare globală nou create ale ONU. În activitatea sa transversală, AEM se concentrează pe schimbul de cunoștințe și pe promovarea principiilor SPIM cu scopul de a sprijini consolidarea interfeței dintre politică și cunoaștere.

Atât în activitățile tematice, cât și în cele transversale, AEM are rolul de partener direct al acestor organisme, oferind expertiză pentru procesele în curs de desfășurare și ajutând țările membre și cooperante ale UE și AEM să își îndeplinească obligațiile de raportare, furnizând evaluări și elaborând (independent sau în colaborare) poziții ale UE. Activitatea de sprijinire a țărilor membre și cooperante ale UE și AEM se desfășoară în jurul unor procese politice importante. Un astfel de exemplu îl constituie Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), în care AEM joacă un rol activ în sprijinirea măsurării, raportării și verificării (MRV) emisiilor de gaze cu efect de seră.

După adoptarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, care cuprinde obiectivele de dezvoltare durabilă, cadrul de monitorizare și revizuire a Agendei 2030 trebuie să devină mai concret la nivel național, regional și mondial. AEM va avea un rol deosebit de important la nivel regional în ceea ce privește contribuția la activitatea de monitorizare și de revizuire. Această activitate se va desfășura în strânsă cooperare cu Comisia Europeană și cu statele membre ale UE.

Există, de asemenea, legături permanente cu Sistemul de sisteme globale de observare a Pământului al Grupului pentru observarea Pământului și cu inițiativa ONU privind gestionarea informațiilor geospațiale globale.

4.  Relațiile cu țările și regiunile din afara Europei

AEM își împărtășește expertiza, cunoștințele și abordările cu diferite organisme naționale și regionale din afara Europei. De aproape 20 de ani se desfășoară un dialog constant cu Agenția pentru Protecția Mediului din SUA, iar în ultimii 15 ani au avut loc schimburi de informații cu țările din Asia Centrală. În plus, AEM are contacte și schimburi de informații cu instituții și organisme din Australia, Canada, China, India și Coreea de Sud, de exemplu, precum și la nivel regional cu organisme din Africa, Asia și America de Sud.

Permalinks

Geographic coverage

Acţiuni asupra documentului