další
předchozí
položky

Naše plány na dalších pět jsme zpracovali do víceletého pracovního programu. Vychází ze současných a budoucích informačních potřeb, přičemž celkový důraz je kladen na mnohem širší využití shromažďovaných informací o životním prostředí. Tento pracovní program doplňují a podrobně rozpracovávají roční pracovní programy a komunikační rámec. V našich výročních zprávách prezentujeme práci, která byla v daném roce vykonána.

EEA governanceŘídící rada

Řídící rada agentury EEA se skládá ze zástupců členských zemí (jeden zástupce z každé země), dvou zástupců Komise a dvou vědeckých osobností určených Evropským parlamentem. Mezi úkoly správní rady patří schvalování víceletého pracovního programu, ročního pracovního programu a výročních zpráv, jmenování výkonného ředitele a určování členů vědeckého výboru.

Předsednictvo

Předsednictvo tvoří předseda nebo předsedkyně, až pět místopředsedů, jeden zástupce Komise a jeden ze členů určených Evropským parlamentem. Předsednictvo je oprávněno činit výkonná rozhodnutí, která jsou nezbytná pro účinný chod agentury v období mezi schůzemi správní rady.

Výkonný ředitel

Výkonný ředitel odpovídá Řídící radě za realizaci pracovních programů a každodenní řízení EEA.

Výkonným ředitelem Evropské agentury pro životní prostředí je od 1. června 2013 Hans Bruyninckx. Narodil se v roce 1964 v belgickém městě Schoten. Dr. Bruyninckx získal bakalářský a magisterský titul v oboru politických věd se specializací na mezinárodní vztahy na Antverpské univerzitě a na Katolické univerzitě v Lovani. Na univerzitě v Lovani absolvoval také další studijní program v oboru rozvojových studií.

Další informace

Vrcholové vedení agentury

Vrcholového vedení agentury – výkonný ředitel, vrchní poradce a vedoucí jednotlivých programů na pravidelných schůzkách řeší běžné provozní činnosti agentury.

Všichni zaměstnanci agentury musí při jednání s veřejností dodržovat kodex řádného úředního chování. Dále musí dodržovat politiku v oblasti řešení a prevence střetu zájmů a strategii pro boj proti podvodům.

Další informace

Vědecký výbor

Vědecký výbor radí správní radě a výkonnému řediteli. Má tři hlavní úkoly:

  • poskytovat stanoviska k víceletým a ročním pracovním programům agentury;
  • podávat stanoviska výkonnému řediteli pro účely náboru vědeckých pracovníků agentury;
  • poskytovat poradenství či stanoviska ohledně jakýchkoli vědeckých otázek týkajících se činnosti agentury, které mu předloží správní rada nebo výkonný ředitel.

Další informace

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů