Valtiot ja Eionet

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 17.08.2017
Euroopan ympäristökeskuksella on nyt 33 jäsenvaltiota ja kuusi yhteistyövaltiota. Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkosto (Eionet) on EYK:n ja valtioiden välinen kumppanuusverkosto. EYK vastaa verkoston kehittämisestä ja sen toimintojen koordinoinnista. Sitä varten EYK tekee tiivistä yhteistyötä kansallisten tietokeskusten kanssa, jotka yleensä ovat kansallisia ympäristövirastoja tai ympäristöministeriöitä. Ne puolestaan koordinoivat kansallisia verkostoja, joihin kuuluu monia laitoksia (yhteensä noin 350).

Jäsenvaltiot ja yhteistyövaltiot

EYK:n 33 jäsenvaltiota ovat Euroopan unionin 28 jäsenvaltiota sekä Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi ja Turkki.

Kuusi Länsi-Balkanin maata ovat EYK:n yhteistyömaita: Albania, Bosnia ja Hertsegovina, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia sekä Kosovo (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 mukaisesti). Yhteistyötoimet sisältyvät Eionetin toimintaan, ja Euroopan unioni tukee niitä liittymistä valmistelevan tukivälineen avulla.

EYK osallistuu myös laajaan kansainväliseen yhteistyöhön, jossa on sen jäsenvaltioiden lisäksi mukana muitakin valtioita.

Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkosto (Eionet)

Euroopan ympäristötieto- ja seurantaverkosto (Eionet) on EYK:n ja sen jäsen- ja yhteistyövaltioiden välinen kumppanuusverkosto. EYK vastaa verkoston kehittämisestä ja sen toimintojen koordinoinnista. Sitä varten EYK tekee läheistä yhteistyötä kansallisten tietokeskusten kanssa, jotka yleensä ovat kansallisia ympäristövirastoja tai ympäristöministeriöitä.

Kansalliset tietokeskukset vastaavat kansallisten asiantuntijalaitoksista koostuvien verkostojen koordinoinnista ja kokoavat yhteen yli 350 kansallisen laitoksen ja muun ympäristötietoa käsittelevän elimen kaikkiaan noin 1 000 asiantuntijaa.

Kansallisten tietokeskusten ja asiantuntijalaitosten verkostojen lisäksi Eionet kattaa tällä hetkellä kuusi Euroopan aihekeskusta (ETCs) eri aloilta, jotka ovat seuraavat: ilma ja ilmastonmuutos; biologinen monimuotoisuus; ilmastonmuutoksen vaikutukset, haavoittuvuus ja sopeutuminen; vesi ja maankäyttö; aluetieto ja sen analysointi; kestävä kulutus ja tuotanto.

Lisätietoja:

Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100