επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Ποιοι είμαστε

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 07/01/2022
1 min read
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθήκον μας είναι η παροχή έγκυρης, ανεξάρτητης πληροφόρησης για το περιβάλλον. O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) στοχεύει στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης συμβάλλοντας στην επίτευξη σημαντικών και μετρήσιμων βελτιώσεων για το περιβάλλον της Ευρώπης μέσα από την παροχή έγκαιρων, στοχευμένων, συναφών και αξιόπιστων πληροφοριών στους φορείς χάραξης πολιτικής και στο κοινό.

Tο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον (Eionet) είναι ένα δίκτυο εταίρων που αποτελείται από τον ΕΟΠ, τις χώρες μέλη του και τις συνεργαζόμενες χώρες. Μέσω του Eionet, ο ΕΟΠ συγκεντρώνει πληροφορίες για το περιβάλλον από διάφορες χώρες, εστιάζοντας το ενδιαφέρον του στην παροχή έγκαιρων, επικυρωμένων σε εθνικό επίπεδο και υψηλής ποιότητας δεδομένων.

Οι γνώσεις αυτές καθίστανται ευρέως διαθέσιμες μέσω του δικτυακού τόπου του ΕΟΠ και αποτελούν τη βάση θεματικών και ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών αξιολογήσεων. Με τη βοήθεια αυτών των πληροφοριών υποστηρίζονται οι διαδικασίες διαχείρισης του περιβάλλοντος, η χάραξη και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πολιτικών, καθώς επίσης και η συμμετοχή των πολιτών.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση corporate
Ενέργειες Εγγράφων