další
předchozí
položky

Press Release

Nákladní doprava v EU a škody na lidském zdraví

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 15.08.2013 Poslední změna 03.06.2016
Photo: © Highways Agency
Škody na zdraví obyvatel v Evropě způsobené znečištěním ovzduší z provozu velkých nákladních vozidel je možno vyčíslit na 43 - 46 mld. EUR za rok, což je téměř polovina celkových škod ve výši 100 mld. EUR, které způsobuje silniční doprava, uvádí ve své zprávě Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).

Pro srovnání, tato částka odpovídá asi třetině vytvořeného hrubého domácího produktu v ČR za rok a celkovým výdajům státního rozpočtu ČR v roce 2012. Zdravotní dopady nákladní silniční dopravy v zemích EU zahrnují asi 100 mil. dní pracovní neschopnosti navíc a 350 tis. předčasných úmrtí ročně. Zdravotní újma způsobená nákladní silniční dopravou se v jednotlivých zemích EU značně liší. Tyto rozdíly by měly být zohledněny v systému zpoplatnění komunikací pro nákladní automobily. Rozdíly jsou dány intenzitou kamionové dopravy, způsobem vedení komunikací (zda hlavní komunikace procházejí hustě zalidněnými oblastmi, resp. centry měst) a také věkovou skladbou vozového parku, která značně ovlivňuje jeho emisní náročnost.

Nákladní automobilová doprava je zodpovědná za znečištění ovzduší emisemi NOx a emisemi suspendovaných částic PM2,5, které mohou způsobit respirační onemocnění a různé kardiovaskulární choroby. Největší škody na zdraví způsobuje provoz kamionů v hustě zalidněných zemích západní a střední Evropy, jako jsou Švýcarsko, Lucembursko, Německo nebo Itálie, kde se jejich úroveň pohybuje (pro vozidla splňující emisní normu EURO 3) okolo 0,1 EUR/km. Na druhou stranu v zemích, jako je Kypr, Malta nebo Finsko jsou zdravotní dopady v peněžním vyjádření dvacetinásobně menší, tj. na úrovni 0,5 euro centu na kilometr.

V České republice se situace blíží zemím západní Evropy. Škody generované kamionovou dopravou se pohybují dle emisní normy vozidel a typu lokality mezi 0,02 a 0,25 EUR/km.

Podrobné výsledky kalkulací škod pro jednotlivé členské státy, kategorie lokalit a vozidel lze nalézt v publikaci EEA zde

Translated by CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Akce dokumentů