další
předchozí
položky

Doprava

Námořní doprava hraje a bude i nadále hrát zásadní úlohu v globálním i evropském obchodu a hospodářství. V posledních letech podnikl sektor námořní dopravy důležité kroky ke zmírnění vlivu na životní prostředí. Ještě před předpovídaným nárůstem celosvětových objemů lodní dopravy odhaluje nová zpráva poprvé plný rozsah vlivu sektoru námořní dopravy EU na životní prostředí a uvádí překážky bránící v dosažení udržitelnosti.

Procházet katalog

Akce dokumentů