Doprava

Změnit jazyk

Doprava představuje asi třetinu veškeré koncové spotřeby energie v členských státech EHP a odpovídá za více než pětinu emisí skleníkových plynů. Také se do velké míry podílí na znečištění ovzduší ve městech a na obtěžování hlukem. Doprava má navíc závažný dopad na krajinu, protože rozděluje přírodní oblasti do menších částí, což má závažné důsledky pro živočichy a rostliny. Více

Procházet katalog

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás