další
předchozí
položky

Doprava

Přibližně 18 milionů osob je v Evropské unii (EU) dlouhodobě obtěžováno hlukem z dopravy. Akční plán Evropské komise pro nulové znečištění si klade za cíl snížit do roku 2030 počet lidí, kteří jsou chronicky rušeni hlukem z dopravy, o 30 % oproti roku 2017. Podle dnes zveřejněného hodnocení Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) není plnění tohoto cíle bez dalších regulačních nebo legislativních změn pravděpodobné, a to zejména kvůli obtížím při snižování vysokého počtu osob vystavených hluku ze silniční dopravy.

Procházet katalog

Akce dokumentů