další
předchozí
položky

Novinky

Shrnutí roku 2013 – Roku ovzduší

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 03.06.2014 Poslední změna 21.06.2016
Photo: © Stephen Connell
Problematika znečištěného ovzduší a změny klimatu byla ústředním tématem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) v roce 2013. Touto tematikou se rovněž zabývala Evropská komise.

Došlo k revizi politiky EU v oblasti kvality ovzduší, která vyústila v nová opatření na zvýšení kvality ovzduší The Clean Air Policy Package.

Na základě vědeckých poznatků se ukazuje, že znečištěné ovzduší je mnohem závažnějším problémem, než se předpokládalo v minulosti. Znečišťující látky negativně ovlivňují lidské zdraví, způsobují škody na majetku, a zvyšují ekonomické náklady společnosti.

Na základě hodnotících zpráv vzniklých během roku 2013 bylo zjištěno, že např. 9 z 10 obyvatel žijících ve městech je vystaveno znečištěnému ovzduší, emise znečišťujících látek a skleníkových plynů z námořní dopravy přispívají ke změně klimatu, a v některých městech rovněž ještě nebyla dokončena implementace právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší. Naopak v mnoha městech došlo ke snížení znečištění ovzduší z dopravy snížením automobilové dopravy a navýšení cyklistické dopravy.

 

Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency (http://www.cenia.cz)

Permalinks

Geographic coverage

Značky

Akce dokumentů