Změna dopravy ve městech zlepšuje kvalitu života

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 15.01.2014 Poslední změna 03.06.2016
Systém dopravy v řadě evropských měst se postupně proměňuje, což má pozitivní vliv na stav životního prostředí. Stoupá kvalita a využívání městské hromadné dopravy, rozvíjí se infrastruktura a roste popularita cyklistické dopravy.

 Image © Axel Kuhlmann

Současně zvolna klesá využívání osobního automobilu, doposud drtivě převažujícího dopravního prostředku ve městech. I přes tento pozitivní vývoj však doprava nadále zůstává významným zdrojem emisí skleníkových plynů, znečišťujících látek a nadměrného hluku, konstatuje zpráva TERM 2013 vydaná Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA).

TERM 2013 (Traffic Environment Reporting Mechanism) nabízí komplexní analýzu vlivů dopravy na životní prostředí v EU. V současné době žije ve městech okolo tří čtvrtin všech Evropanů, kteří jsou vystaveni zdravotním rizikům plynoucích ze znečištěného ovzduší a hluku, jejichž zdrojem je zejména silniční doprava. Zdravotní stav populace nepříznivě ovlivňují i dlouhé časy strávené každodenní dopravou v důsledku dopravních kongescí a stres s tím spojený.

Zpráva uvádí, že k dosažení změn v dopravě je klíčové přesvědčit obyvatele měst, aby změnili své dopravní návyky, a to prostřednictvím lepší nabídky veřejné a cyklistické dopravy při současných restrikcích individuální dopravy, například formou zelených zón či zpoplatněného vjezdu do center měst.

Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency

Související obsah

Novinky a články

Related briefings

Related infographics

Související publikace

Viz také

Temporal coverage

Akce dokumentů
Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás