следващ
предишен
елементи

Работни места и възможности в ЕАОС

Свободните работни места в ЕАОС се публикуват само на английски език. Ако се интересувате от информация за възможностите за работа в ЕАОС, моля, проверете нашия английски уебсайт. Там ще намерите информация за откритите работни места, процедурите за кандидатстване и различните видове договори.

Моля, имайте в предвид, че не сме в състояние да разгледаме което и да е спонтанно заявление, получено по пощата или по електронна поща. Следователно такива заявления няма да получат отговор.

Моля, отнесете се към отворените работни места, за които заявленията ще бъдат взети под внимание в съответствие с публикуваните процедури за кандидатстване.

Възможности за договориране с ЕАОС

Поръчки на ЕАОС за стоки и услуги се извършва чрез покани за участие в търгове, покани за предложения и покани за изразяване на интерес. Ако се интересувате от информация за договорните възможности с ЕАОС, моля, проверете нашия английски уебсайт. Договорните възможности се обявяват само на нашия английски сайт.

В момента няма резултати от това търсене.

Permalinks

Действия към документ