Tutvustus

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2019-04-04
1 min read
Euroopa Keskkonnaamet (EEA) on Euroopa Liidu amet, kelle ülesanne on esitada usaldusväärset ja objektiivset keskkonnateavet. Keskkonnaameti eesmärk on toetada säästvat arengut ning aidata kaasa Euroopa keskkonna märkimisväärsele ja mõõdetavale paranemisele, pakkudes poliitikakujundajatele ja üldsusele õigeaegset, sihipärast, asjakohast ja usaldusväärset teavet.

Euroopa keskkonnateabe ja -vaatlusvõrk (Eionet) on keskkonnaameti ning selle liikmes- ja koostööriikide partnerlusvõrgustik. Eioneti abil koondab keskkonnaamet riikide keskkonnateavet, keskendudes õigeaegsetele, riiklikult kinnitatud ja kvaliteetsetele andmetele.

Teave tehakse laialdaselt kättesaadavaks keskkonnaameti veebilehel ja seda kasutatakse nii temaatiliste kui ka integreeritud hinnangute alusena. Teavet kasutatakse keskkonnajuhtimise protsesside, keskkonnapoliitika ja -hinnangute ning kodanike osaluse toetamiseks.

Temporal coverage

Tegevused dokumentidega
Filed under:
Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100