EEA tööpakkumised avaldatakse inglise keeles. Kui olete huvitatud EEA tööpakkumistest, vaadake meie ingliskeelset veebilehte. Seal avaldatakse tööpakkumised ning kandideerimiskorra ja töölepinguliikide teave.

NB! Me ei võta arvesse tava- või e-postiga saadetud omaalgatuslikke avaldusi. Omaalgatuslikele avaldustele ei vastata.

Võtame arvesse ainult seoses vabade töökohtadega esitatud avaldusi, mida menetleme kooskõlas avaldatud kandideerimiskorraga.

Lepinguvõimalused

EEA korraldab teenuste ja kaupade hankeid pakkumis-, konkursi- ja osalemiskutsete kaudu. Kui olete huvitatud hankelepingust EEA-ga, vaadake meie ingliskeelset veebilehte.  Hankekutsed avaldatakse inglise keeles.

Otsing ei leidnud midagi.

Tegevused dokumentidega
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100