Eioneti tutvustus

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2019-06-13
1 min read
Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrk (Eionet) on keskkonnaameti ning selle liikmes- ja koostööriikide partnerlusvõrgustik. Keskkonnaameti ülesanne on arendada Eionetti ja koordineerida selle tegevust. Sel eesmärgil teeb keskkonnaamet tihedat koostööd riikide teabekeskustega, mis tavaliselt paiknevad riikide keskkonnaametites või keskkonnaministeeriumides. Riikide teabekeskused koordineerivad paljudest asutustest koosnevaid riiklikke võrgustikke.

Riikide teabekeskused koordineerivad riikide seireasutusi, ühendades riiklike ja muude keskkonnateabe asutuste eksperte.

1994. aastal tegevust alustanud Eionet on saanud Euroopas tuntuks ja usaldusväärseks kvaliteetsete andmete, teabe ja hinnangute pakkujaks.

Keskkonnateabe- ja vaatlusvõrku Eionet iseloomustab:

 • tugev institutsiooniline koostöö mitmel tasandil (riiklik, piirkondlik, Euroopa, rahvusvaheline) ning kodanikuühiskonna partnerlus, mida edendab koordineeriv asutus;
 • kokkulepitud ühine sisu – andmed, teave, näitajad, analüüs;
 • ühine infrastruktuur, standardid ja vahendid.

Eionetconnects2012finalweb-ET

Liikmesriigid ja koostööriigid

Keskkonnaametil on praegu 33 liikmes- ja kuus koostööriiki. 33 liikmesriigi seas on 28 Euroopa Liidu liikmesriiki ning Island, Liechtenstein, Norra, Šveits ja Türgi.

Koostööriigid on kuus Lääne-Balkani riiki: Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Põhja-Makedoonia, Montenegro, Serbia ja Kosovo[i] . Nende riikide koostöömeetmed on lõimitud Eionetiga ja neid toetab Euroopa Liit ühinemiseelse abi rahastamisvahendist.

Keskkonnaamet teeb ka rahvusvahelist koostööd muude kui oma liikmes- ja koostööriikidega.

EEA member countries


    Kuva suurendamiseks klõpsake kaardil

 

Lisaks riikide teabekeskustele ja seireasutustele kuuluvad Eionetti 7 Euroopa teemakeskust.

   

  GraphCountriesandEIONET-ET

  Lisateave

   

   

  Seotud sisu

  Tegevused dokumentidega
  Tellimused
  Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
  Jälgige meid