nästa
föregående
poster

Om Eionet

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2023-03-15
1 min read
Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet) är ett partnerskapsnätverk för miljöbyrån och dess medlems- och samarbetsländer. Miljöbyrån ansvarar för att utveckla Eionet och samordna dess verksamhet. För detta ändamål samverkar miljöbyrån nära med de nationella kontaktpunkterna (NFPs), som vanligen finns vid nationella miljömyndigheter eller miljöministerier. De nationella kontaktpunkterna ansvarar för att samordna nationella nätverk som omfattar många institutioner.

De nationella kontaktpunkterna ansvarar för att samordna nätverken av nationella referenscentra (NRCs) som samlar experter från nationella institutioner och andra organ som sysslar med miljöinformation.

Eionet, som startade sin verksamhet 1994, har blivit en välkänd och pålitlig leverantör av data, information och bedömningar av hög kvalitet för Europa.

Eionets koncept utmärks av följande:

 • Starkt institutionellt samarbete på flera nivåer (nationell, regional, europeisk och internationell) och partnerskap med det civila samhället som underlättas av en samordningsenhet
 • Överenskommet gemensamt innehåll – data, information, indikatorer, analys
 • Delning av infrastruktur, standarder och verktyg
Eionetconnects2012finalweb-SV

 

Medlems- och samarbetsländer

Miljöbyrån har för närvarande 32 medlemsländer och sex samarbetsländer De 32 medlemsländerna innefattar de 27 EU-medlemsstaterna samt Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet.

De sex länderna på västra Balkan är samarbetsländer: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien och Kosovo [i]. Dessa länders samarbetsverksamhet införlivas i Eionet och stöds av EU inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen.

Miljöbyrån sysslar också med internationellt samarbete utanför sina medlems- och samarbetsländer.

Efter Förenade kungarikets utträde ur EU den 31 januari 2020 är landet inte längre en del av EES institutionella nätverk eller ledning. Förenade kungariket deltar dessutom inte längre i möten eller andra samordningsprocesser som är kopplade till miljöbyråns uppdrag. I princip [1] har Förenade kungariket inte längre någon rättslig skyldighet att upprätthålla eller tillhandahålla information och rådgivning eller att hjälpa till att fullgöra sina skyldigheter enligt EU:s miljölagstiftning efter övergångsperiodens utgång den 31 december 2020.

Förutom de nationella kontaktpunkterna och de nationella referenscentrumen omfattar Eionet för närvarande 7 europeiska ämnescentra.

  GraphCountriesandEIONET-SV

  Mer information:


  Permalinks

  Geographic coverage

  Dokumentåtgärder